IB från årskurs 7 – En internationell profil!

I en allt mer internationell och digitaliserad värld blir förståelsen för sin egen och andra nationaliteter och kulturer allt viktigare. Vår internationella profil bidrar till att göra eleverna intresserade av sin omvärld och bättre förberedda för en framtid där landsgränser får allt mindre betydelse.


Hösten 2023 startar RWS i Skövde, Skaraborgs första internationella skolklass för årskurs 7 på högstadiet, en utbildning med höga internationella ambitioner.

Utbildningen genomförs inom ramen för IB, International Baccalaureate – och ger en solid utbildning med utgångspunkt både i den svenska läroplanen och utifrån IBs utbildningsmodell. 

Undervisningen sker till 50% på engelska vilket bidrar till att lägga en god grund för vidare  studier, både nationellt och internationellt. Utbildningen riktar sig till elever med svenska, engelska eller annat språk som modersmål. Eleven bör ha en god utvecklad språklig förmåga i engelska för att tillgodogöra sig undervisningen.

Att gå på IB innebär att

  • Du får en ökad förståelse för din omvärld lokalt och globalt
  • Du får en utbildning som utvecklar din förmåga att kommunicera både på engelska och svenska
  • Du får en bra grundläggande internationell utbildning om du längre fram vill studera utomlands
  • Du är väl förberedd för att till exempel studera vidare på IB:s Diplomaprogram på gymnasiet

Nyttiga länkar att läsa vidare på:
Euducation for a better world
What is an IB education?
IB learner profile


The IB Mission Statement
The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.  To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong  learners who understand that other people, with  their differences, can also be right.

RWS Skövde is a Candidate School* for the Middle Years Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy — a commitment to high quality, challenging, international education that RWS Skövde believes is important for our students. *Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org