RWS Jungfrusund

Ekerö kommun – Start augusti 2024

Nu etablerar vi den lilla och trygga lågstadieverksamheten i Jungfrusund. RWS verksamhetsidé är att erbjuda vårdnadshavare skolgång för barnen från de tidiga åren i förskolan upp till årskurs 9 i grundskolan. I Jungfrusund har vi under drygt 4 år bedrivit en väl fungerande och omtyckt förskoleverksamhet. Nu tar vi alltså nästa steg och etablerar en förskoleklass i grundskolan. År för år kommer vi att bygga upp verksamheten till en lågstadieskola med en klass i varje årskurs. Vår ambition är att när det blir aktuellt etablera skola för årskurserna 4-9 i Ekerö kommun så att eleverna kan fullfölja sin skolgång hos oss inom RWS upp till årskurs 9.

I augusti 2024 påbörjar vi etableringen av en liten lågstadieskola med fritids i Jungfrusund med start av förskoleklass för barn som är födda 2018. Avsikten är att år för år bygga upp verksamhet i årskurserna F-3 med en klass i varje årskurs. Vi har ett väldigt begränsat antal platser. Säkerställ en plats i skolan genom att klicka på länken ”Ansök till RWS Jungfrusund”.

Verksamheten kommer bedrivas i delar av byggnaden där vi nu bedriver förskola. Skolbyggnaden är från början utformad så att vi ska kunna bedriva skolverksamhet i byggnaden. Skolbarnen kommer att ha egen in- och utgång, samt egen skolgård. Lärare och fritidspedagog kommer att rekryteras inom kort.

För oss är det viktigt att väva ihop verksamheten i förskolans senare år med lågstadieverksamheten för att säkerställa att barnen utvecklas väl och når väldigt goda förmågor bl a vad gäller läsa, skriva och räkna. Parallellt med detta fokuserar vi på att utveckla goda karaktärsdrag hos eleverna som bär framåt i livet.

Hos oss är det viktigt att alla som kommer till oss känner sig välkomna och efterlängtade, liten som stor. Att varje barn och elev, varje dag får god omsorg, förutsättningar för lärande och möjligheter till god utveckling. Att arbetsglädje och yrkesstolthet präglar utbildningen där elevens nyfikenhet och lust till lärande är i fokus.

Våra lokaler inbjuder till ett naturligt lugn och tack vare läget med naturskön omgivning och en stor härlig skolgård har vi fantastiska möjligheter att erbjuda olika arenor för lärande flera gånger i veckan. Vi som arbetar här brinner för vårt yrke och vill på alla sätt vi kan bidra till positiva upplevelser för barnen och eleverna, där vi genom glädje och förtroende skapar relationer. Skolan ska i alla lägen vara en trygg plats där alla elever får möjlighet att lyckas.

Elisabeth Nyhlén, rektor


Vi följer upp elevernas kunskapsutveckling väldigt noga från förskoleklass och uppåt. Utöver nationella prov använder vi moderna digitala kunskapstester. Varannan månad görs en prognos för varje enskild elevs kunskapsutveckling i varje enskilt ämne, som publiceras för både elever och vårdnadshavare, på vår skolplattform Admentum. Genom ett tydligt arbetssätt, beprövade metoder och en strukturerad organisation lägger vi grunden för elevens utveckling och lärande hos oss. Genom ett nära ledarskap, tydliga mål och kontinuerliga uppföljningar skapar vi förutsättningar för en hållbar utbildning.

Här hos oss på RWS jobbar vi utifrån våra fyra ledord: Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft då vi tror att just dessa fyra ord bygger ett hållbart samhälle och skapar en framtid för våra unga.

Elisabeth Nyhlén, rektor
elisabeth.nyhlen@raoulwallenbergskolan.se 

Letar du efter grundskoleplats? Ansök till RWS Jungfrusund
RWS Jungfrusund Tel: 072 218 21 68
E-mail: elisabeth.nyhlen@rws.se
Adress:
Ångkvarnsvägen 1, 17851 Ekerö
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan