RWF Bromma

– trygga, glada och nyfikna barn


Välkommen på öppet hus!

Tisdag den 16:e april mellan 17:00-18:30 är du som vårdnadshavare välkommen till oss på RWF Bromma. Där kommer ni att få chansen att se våra lokaler och träffa våra fantastiska pedagoger och rektor Thomas Nilsson. Vi ser verkligen fram emot att träffa er och besvara alla era frågor. Detta är er chans att upptäcka allt det som Raoul Wallenbergförskolan har att erbjuda!


Raoul Wallenbergförskolan Bromma är en förskola som jobbar aktivt för att skapa lugn och ro för barnen. Det gör vi bland annat genom att ha bra rutiner och strukturer samt en bra  inspirerande lärmiljö som främjar den fria leken och barnens nyfikenhet. När barnen är trygga kan de ta till sig kunskap och lärande i sin egen takt och efter sin egen förmåga både inomhus och utomhus. För att skapa lugn och ro i verksamheten delar vi alltid upp barnen i mindre grupper. 

Verksamheten bedrivs utifrån förskolans läroplan Lpfö 18 och ledorden inom RWS. Alla barn ska synas, bli sedda  och komma till tals varje dag. Pedagogerna ska hjälpa barnet att lyfta fram sina kompetenser och ta tillvara på dom. Vi lägger stor vikt vid att utveckla barnets sociala förmågor. Vi arbetar aktivt med att utveckla barnens empati, medkänsla, förståelse och respekt för varandra, för olikheter och andra människor i sin omgivning

Av förskolans sju avdelningar är en uteavdelning – Oliven. Där arbetar det specialutbildade pedagoger i utomhuspedagogik. Övriga avdelningar arbetar inspirerat med utomhuspedagogik. Hållbar utveckling, hälsa och välbefinnande ser vi som en mycket viktig del i vårt arbete för alla barnen på vår förskola.

Förskolans pedagoger har relevant utbildning och i allmänhet lång erfarenhet. Alla brinner för sitt uppdrag med att göra skillnad för varje barn. Pedagogerna genomgår kompetensutveckling kontinuerligt för att ligga i framkant i sin professionalitet .  

Vi har ett mycket gott samarbete med våra vårdnadshavare. Det sker genom det dagliga viktiga mötet/samtalet, utvecklingssamtal, öppna föräldraråd, traditionella sammankomster som Lucia, sommarfester, fixarkvällar, Reflexpromenad m m. Verksamheten kan följas dagligen av våra vårdnadshavare genom förskoleappen TYRA . Där bloggar varje avdelning varje dag om sin verksamhet. Alla barn har också sin egen portfolio där.

Vår förskola är belägen i det natursköna området Beckomberga. Huset som är i tre våningar är nyrenoverat utvändigt. Avdelningarna är ljusa och med pedagogiskt moderna inredda lärmiljöer, allt utifrån verksamheten och barnens intressen. Vi har också egen ateljé, bibliotek och stort rörelserum. Vi är mycket stolta över våra två stora nyanlagda gårdar med en grillplats på varje gård där man ofta kan känna doften av god mat som lagas ute tillsammans med barnen. Vi har också den fina skogs/naturmiljön som är belägen alldeles bredvid förskolan. Där vistas vi dagligen.

I den senaste vårdnadshavarenkäten gav vårdnadshavarna oss betyget 4,3 vad gäller barnens trygghet och 4,7 i nöjdhet på en femgradig skala. Normalt har vi 130 barn inskrivna på förskolan.

Varmt välkomna att besöka vår förskola!

Thomas Nilsson, rektor
thomas.nilsson@rws.se 

Letar du efter förskoleplats? Ansök till RWF Bromma
RWF Bromma Tel: 0790-73 58 36
E-mail: thomas.nilsson@rws.se
Adress:
Beckombergavägen 314, 168 61 Bromma
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan