Skolidé

Raoul Wallenbergskolan grundades 2006 och verksamhetsidén är att erbjuda elever och föräldrar en sammanhållen skolgång från förskola till grundskolans årskurs 9. I en nära framtid räknar vi också med att kunna erbjuda våra elever gymnasieutbildning. 

Raoul Wallenbergskolan har grundats för att med Raoul Wallenberg som förebild ge barn och ungdomar en god och gedigen grund vad gäller kunskap, förmågor och karaktär inför det framförliggande livets olika utmaningar.

Våra fyra ledord ärlighet, medkänsla,mod och handlingskraft är inspirerade av Raoul Wallenberg och hans livsgärning.

 ”Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. Det är vår mission. Våra skolor ska vara ”Skolan mitt i byn” och vara mötesplatser för både barn, ungdomar och vuxna, och utgöra en positiv kraft i det omkringliggande samhället.