RWS Skövde åk F-6

– skola med lugn och studiero

Raoul Wallenbergskolan Skövde står för en mix av ”den gamla skolan” med ordning och reda och ”den nya skolan” med evidensbaserad undervisning. Vi vill utmana alla elever, har ambitiösa mål och vill göra positiv skillnad för alla elever. För oss är det viktigt att differentiera undervisningen så att även elever som är högpresterande utmanas varje dag i skolan.

Skolan har en internationell profil där det engelska språket används i alla ämnen redan från förskoleklass och ökar steg för steg uppåt i årskurserna. Vi har dessutom en utökad timplan i engelska i årskurserna F-9 – 45% mer än övriga grundskolor i kommunen. 

Vi följer upp elevernas kunskapsutveckling väldigt noga från förskoleklass och uppåt. Utöver nationella prov använder vi moderna digitala kunskapstester, bl a LegiLexi för att följa upp elevernas utveckling vad gäller läsförmåga. Varannan månad görs en prognos för varje enskild elevs kunskapsutveckling i varje enskilt ämne, som publiceras för både elever och vårdnadshavare, på vår skolplattform Admentum. I vår avancerade lärplattform Canvas lägger lärarna ut undervisningsmaterial till eleverna.   

Våra lärare är noggrant utvalda med utgångspunkt i starkt ledarskap, mycket goda ämneskunskaper och pedagogisk skicklighet. Vår grundläggande syn på lärare och elever är att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevers framgång och att en elevs lyckande eller misslyckande är lika med lärarens lyckande eller misslyckande. Inget är så viktigt för elevers utveckling som det vardagliga mötet med en ämneskunnig, pedagogiskt skicklig och uppriktigt engagerad lärare. Vi utgår ifrån att varje enskild elev har en stor utvecklingspotential och lärarens innersta drivkraft bör därför vara att utveckla varje elev till sin fulla potential – att göra skillnad. 

Raoul Wallenbergskolan Skövde har två skolbyggnader. På Hammargatan 1 finns skolan för låg- och mellanstadiet med två parallella klasser i varje årskurs. Lokalerna är ljusa, trivsamma och ändamålsenliga. I högstadieskolan drygt 100 meter bort finns specialsalar för slöjd och hemkunskap. Skolan har egen restaurang och lunchmaten kommer från vårt eget tillagningskök – Raouls kök – i högstadieskolan.  

I den senaste trivsel- och trygghetsenkäten bland eleverna fick vi betyget 4,6 vad gäller elevernas trygghet och 4,5 i elevernas trivsel på skolan på en femgradig skala. Idag har skolan 360 elever i åk F-6. 

Camilla Andersson, biträdande rektor
camilla.andersson@rws.se

Letar du efter grundskoleplats? Ansök till RWS Skövde åk F-6
RWS Skövde åk F-6 Tel: 072-230 64 81
Biträdande rektor,
Camilla Andersson:
0738-41 45 69
camilla.andersson@rws.se
Skoladministratör,
Emma Holmén Edman:
072-230 64 81
E-mail: emma.edman@rws.se
Adress:
Hammargatan 1, 549 54 Skövde
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan