Om grundskolorna

– trygga skolor med ambitiösa mål

God utbildning och karaktärsutveckling för barn och ungdomar formar det framtida goda samhället. Vi inom RWS vill att våra grundskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge. Vår mission är ”att vi brinner för att göra skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. Våra grundskolor ska bidra till positiv utveckling av det omkringliggande samhället och vara något av en mötesplats  för barn, ungdomar och vuxna – ”Skolan mitt i byn”. 

Vår ambition är att Raoul Wallenbergskolan ska lägga grunden för ett framgångsrikt och harmoniskt liv för våra elever – såväl i yrket som privat. Det innebär att vi erbjuder eleverna en god utbildning där kunskapsutvecklingen kombineras med bidrag till en god karaktärsutveckling. Vi baserar undervisningen på läroplaner och kursplaner, RWS grundläggande värderingar och metoder, samt varje enskild skolas speciella förutsättningar. Vi utgår ifrån varje enskild elevs speciella förutsättningar och ambitionen är att varje enskild elev ska nå sin fulla potential. De som behöver särskilt stöd får det, och de som behöver utmanas får det. I ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen hoppas och tror vi att åren inom Raoul Wallenbergskolan ska ge våra elever de kunskaper och inre förmågor som krävs för att göra skillnad för andra människor idag och i framtiden. 

Läs mer om våra olika grundskolor nedan:

RWS Bagartorp
Till skolan
RWS Bromma åk 7-9
Till skolan
RWS Bromma åk F-6
Till skolan
RWS Järvastaden
Till skolan
RWS Källberga
Till skolan
RWS Lidköping
Till skolan
RWS Skokloster
Till skolan
RWS Skövde åk 7-9
Till skolan
RWS Skövde åk F-6
Till skolan
RWS Uppsala
Till skolan
RWS Viby
Till skolan