RWS Källberga

Skolan mitt i byn!


Skolstart och fritids

Nu kan vi berätta att skolstart kommer att ske 20 augusti och att fritids kommer att slå upp sina dörrar 12 augusti.

Varmt välkomna allihop!


”Med Södertörns skog och åkermark, och med havet nära intill, växer visionen om Källberga. En vision om morgondagens naturnära bostäder med människan i fokus, präglade av social och ekologisk hållbarhet och i samspel med ett unikt och omväxlande landskap. En vision formad av kuperade åsryggar och slättmark, av tallskogens stillhet och dalgångarnas öppna vidder.”

Som en del i denna vision för ett nytt samhälle präglat av social och ekologisk hållbarhet etablerar Raoul Wallenbergskolorna skolåret 2024 en grundskola för åk F-6 och en förskola. Verksamheten kommer att bedrivas i fem olika skolbyggnader – en byggnad för förskolan, en för lågstadiet, en för mellanstadiet, en för kök, matsal, rektorsexpedition, bibliotek, specialsalar m m och en idrottshall. Verksamheterna kommer att drivas i enligt med RWS framgångsrika skolkoncept ”Skolan mitt i byn”. Skolorna kommer att vävas samman till en helhet med en röd tråd från tidiga år i förskolan och vidare upp i grundskolan.

RWS Källberga välkomnar alla barn och ungdomar oavsett intressen, förmågor eller socioekonomisk bakgrund. Vi är angelägna om att våra skolor ska ha en sammansättning av elever som i olika avseenden speglar det omkringliggande samhället. Vi tror att det skapar den bästa dynamiken i skolmiljön samtidigt som det bidrar till en god samhällsutveckling. ”Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. Det är vår mission

Möt vår nya rektor Carola Strömberg

Jag heter Carola Strömberg och är gift sedan 23 år. Vi har uppfostrat tre fantastiska barn. De är idag 24, 23 och 16 år gamla. De två äldsta är utflugna sedan några år för universitetsstudier. Vår dotter som är yngst i skaran har under hösten flyttat till Skåne för att läsa sin gymnasieutbildning på Bollerups naturbruksgymnasium. Där läser hon ett unghästprogram, unikt för Bollerup. Vi bor sedan dryga 25 år i Nynäshamns kommun, bara 6 km härifrån.

Jag har en bakgrund som lågstadielärare med lärarlegitimation och förskollärarlegitimation. Jag har arbetat som skolledare i drygt 4 år. Först som biträdande rektor och sedan som rektor. Detta skolledaruppdrag har jag haft i en F-6 skola.

Jag är väldigt glad att få arbeta för Raoul Wallenbergsskolan då vi delar synen på skola och utbildning. Med ledorden ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft är jag beredd att satsa på att få vara en del av att varje elev ska få nå sin fulla potential och ha en positiv skolgång med sig genom livet. Att få arbeta på en skola där man känner att skolan är ”skolan mitt i byn” är ett privilegium. Med den känslan kommer elever, vårdnadshavare och personal älska sin skola och värdesätta den högt.

Skolan kommer att kännetecknas av trygghet med lugn och studiero. Hälsa och rörelse kommer att vara en central del i skolans verksamhet. Genom vårt Trivselledarprogram kommer vi uppmuntra till aktivitet och kamratskap, genom att speciellt utsedda elever leder rörelseaktiviteter under rasterna för sina kamrater.  

Grundskolans huvuduppdrag är elevernas kunskapsutveckling. Inom RWS lägger vi dock också mycket fokus på elevernas karaktärsutveckling baserat på vår förebild Raoul Wallenberg och de ledord som kommer att genomsyra verksamheten inom RWS Källberga. 

Skolan kommer att präglas av ett fint samarbete mellan lärare och fritidsledare för att också fritids ska bidra i elevernas kunskapsutveckling. Vårt elevhälsoteam kommer bedriva ett målmedvetet förebyggande och främjande elevhälsoarbete på skolan. 

Vår ambition är att rekrytera engagerade och behöriga medarbetare – skolledning, lärare, fritidsledare och elevhälsoteam. Vi har mycket höga förväntningar på alla våra medarbetare – det handlar både om pedagogiskt och karaktärsmässigt ledarskap. Våra medarbetare ska vara goda föredömen för eleverna. 

Vår vision är ”att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige”. Med RWS Källberga fortsätter vi vårt enträgna arbete.

I november 2022 beslutade Skolinspektionen om etableringstillstånd för grundskolan.

Eva Arfwedson, vice VD
eva.arfwedson@rws.se 

Letar du efter grundskoleplats? Ansök till RWS Källberga
RWS Källberga Tel:
E-mail: rws.kallberga@raoulwallenbergskolan.se
Adress:
Svärtings gata 27, 148 91 Ösmo Sverige
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan