RWF Sigtuna

– förskola i historisk miljö

Raoul Wallenbergförskolan Sigtuna slog upp portarna i  augusti 2021.  Förskolan ligger i den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar  med omedelbar närhet till underbar natur. Förskolan har växt i rasande fart och i januari 2023 är det över 100 barn på förskolan.

En trygg, varm och utvecklande miljö för barnen under de första åren formar det framtida goda samhället. Vi inom RWS vill att våra förskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge. Vår mission är ”att vi brinner för att göra skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. Våra förskolor ska bidra till positiv utveckling av det omkringliggande samhället och vara något av en mötesplats  för barn, ungdomar och vuxna – ”Skolan mitt i byn”. 

Vår ambition är att Raoul Wallenbergförskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Det innebär att vi erbjuder barnen en god utbildning där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan kommer fullt ut verka inom våra fokusområden kunskap, karaktär, trygghet, hälsa och ledarskap.

RWF Sigtuna har 4 tvillingavdelningar. Tant Grön, Tant Gredelin, Tant Brun och Farbror Blå. Avdelningarnas namn avspeglar både historia och sagor. De olika karaktärerna står också för fyra viktiga delar i förskolans vardag. Tant Grön är naturen, Tant Gredelin är skapande, Tant Brun är Hälsan och vad vi stoppar i oss och Farbror Blå står för undervisningen.

Våra lärmiljöer både ute och inne är anpassade för att främja barnens nyfikenhet och lust för lek. 

Varje vecka går de olika grupperna till “sin” skog och har undervisning. Naturmaterialet följer gärna med till förskolan och blir en del i undervisningen. I vår fina ateljé kan barnen utforska olika material med medforskande pedagoger. 

Barn är nyfikna och intresserade av det som pågår runt dem. På RWF i Sigtuna erbjuder vi barnen engagerade pedagoger som brinner lite extra för att göra skillnad för varje barn. Vi arbetar aktivt för att skapa lugn och ro för barnen. Det gör vi bland annat genom att dela in barnen i mindre grupper under den strukturerade dagen. 

Vi äter vällagad och näringsanpassad mat från Kleins Kitchen som levereras till vår granne Internationella Engelska skolan där vi hämtar den. Vi bedriver undervisning enligt Lpfö 18. I Tyra appen kan vårdnadshavare följa avdelningens både planerade och spontana undervisning. Vi erbjuder barnen sagoläsning varje dag då forskning visar att mötet med litteratur är en bärande sten för barnens språkliga medvetenhet och utveckling. 

Alla avdelningar erbjuder sagohörna, bygg och konstruktion samt skapande. Andra miljöer skapas efter den aktuella barngruppens intresse och behov. 

Vi har en väl avvägd dag med både aktiva och lugna aktiviteter. Barnyoga är en uppskattad och lugn aktivitet som vi ser ger resultat i form av att barnen vill att den aldrig ska ta slut! 

Här hos oss arbetar vi också i hälsans tecken vilket innebär att vi är ute så mycket det går, använder skolgården till dans och rörelse för hela kroppen. Vi har en stor högtalare som ljuder härligt över hela gården!

Vi vill också lyfta fram vikten av att ha en god och nära relation med vårdnadshavarna. Det ger trygghet till barnen som är grunden för all utveckling. Vi arbetar medvetet med ett gynnsamt förhållningssätt som bygger på att skapa positiva och meningsskapande dialoger och samspel. 

Vi bjuder in till utvecklingssamtal, föräldramöten, flera drop in fika med filmvisning och en sommarfest.  

Utflykter till stadens gamla ruiner, rådhus och Mälarens vackra vy tar vi oss lätt med vår elcykel med plats för 4 barn. 

För att bedriva en kvalitativ förskola har pedagogerna i sina arbetslag reflektion 1,5h varje vecka. Förskollärarna har ytterligare  2h planering i veckan. Vi ser oss som en helhet och har ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi kommer under våren att starta ett bibliotek på förskolan för att ytterligare främja lusten till språklig medvetenhet och den förtrollande värld som sagorna kan ta oss till. 

RWS ledord, ärlighet, mod, handlingskraft och medkänsla väver vi in i den dagliga verksamheten. 

I den senaste vårdnadshavarenkäten fick vi 85 % nöjdhet på ”en trygg förskola” och 93 % nöjdhet på ”Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola”. 

Det finns plats för ca 120 barn på förskolan. 

Välkommen till RWF Sigtuna!

Anna Enell, rektor
anna.enell@rws.se 

Letar du efter förskoleplats? Ansök till RWF Sigtuna
RWF Sigtuna Tel: 073-029 83 27
Rektor,
Anna Enell:
073-029 83 27
E-mail: Anna.enell@rws.se
Adress:
Stadsängsgatan 71, 193 34 Sigtuna
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan