RWF Sigtuna

– startar i augusti 2021.

Raoul Wallenbergförskolan Sigtuna slår upp portarna i augusti 2021. Just nu pågår byggandet av förskolan för fullt och den kommer att ha 8 avdelningar. Förskolan ligger i den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar utefter Stadsängsgatan med omedelbar närhet till underbar natur.   

En trygg, varm och utvecklande miljö för barnen under de första åren formar det framtida goda samhället. Vi inom RWS vill att våra förskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge. Vår mission är ”att vi brinner för att göra skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. Våra förskolor ska bidra till positiv utveckling av det omkringliggande samhället och vara något av en mötesplats  för barn, ungdomar och vuxna – ”Skolan mitt i byn”. 

Vår ambition är att Raoul Wallenbergförskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Det innebär att vi erbjuder barnen en god utbildning där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi arbetar med förskolans läroplan, RWS grundläggande värderingar och våra lokala förutsättningar som grund i all undervisning, planerad som spontan, och utgår ifrån varje enskild individs olika förutsättningar. I samarbete med hemmen vill vi genom vårt arbete bidra till att främja barnens goda karaktärsutveckling så att de senare kan växa upp till ansvarskännande medborgare i vårt demokratiska samhälle.

Förskolan kommer fullt ut verka inom våra fokusområden kunskap, karaktär, trygghet, hälsa och ledarskap. Det betyder att förväntningarna på gott ledarskap från skolledning, pedagoger och annan personal kommer att vara väldigt högt ställda. Redan från start kommer värdegrundsbaserade aktiviteter genomföras för att säkerställa trygghet och god karaktärsutveckling bland barnen. 

Ansökan om att starta förskolan är inlämnad till Sigtuna kommun och vi räknar med ett positivt beslut i början av oktober. Senare i höst kommer informationsmöten hållas för intresserade vårdnadshavare. Det är dock lämpligt att redan nu göra en ansökan så att vi kan hålla vårdnadshavare informerade om projektets utveckling. På vår Facebooksida för RWF Sigtuna kommer vi löpande presentera information om förskolans utveckling.

Personer som är intresserade av att jobba på skolan är välkomna att göra en spontansansökan. 

Eva Arfwedson, vice VD
eva.arfwedson@rws.se 

Letar du skolplats? Ansök till RWF Sigtuna
RWF Sigtuna Tel: E-mail: eva.arfwedson@rws.se Adress:
Stadsängsgatan, Sigtuna
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan