RWF Sigtuna

– förskola i historisk miljö

Raoul Wallenbergförskolan Sigtuna slog upp portarna i början av augusti 2021. Förskolan kommer att ha 8 avdelningar när den är fullt utbyggd. Förskolan ligger i den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar utefter Stadsängsgatan med omedelbar närhet till underbar natur.   

En trygg, varm och utvecklande miljö för barnen under de första åren formar det framtida goda samhället. Vi inom RWS vill att våra förskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge. Vår mission är ”att vi brinner för att göra skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. Våra förskolor ska bidra till positiv utveckling av det omkringliggande samhället och vara något av en mötesplats  för barn, ungdomar och vuxna – ”Skolan mitt i byn”. 

Vår ambition är att Raoul Wallenbergförskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Det innebär att vi erbjuder barnen en god utbildning där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan kommer fullt ut verka inom våra fokusområden kunskap, karaktär, trygghet, hälsa och ledarskap.

Jag är stolt över att vara rektor och ledare för RWF Sigtuna. Sigtuna är min barndomsstad och jag tillbringade skoltiden och en stor del av mina tre barns skoltid i Sigtuna. Jag har alltså mina rötter i denna underbart mysiga och vackra stad. Under senare år har jag bott på andra orter i Sverige, bl a i Avesta och i Knivsta. Nu har jag återvänt till Sigtuna kommun och är väldigt glad över detta.

Jag har lång erfarenhet från förskolans och grundskolans värld med 12 års erfarenhet som skolledare både i förskola och grundskola. Jag är utbildad förskollärare och lärare för de yngre barnen i grundskolan. Det statliga rektorsprogrammet avslutade jag i juni 2020.

Jag har väldigt höga ambitioner för barnens utveckling inom RWF Sigtuna. Jag kommer senare i vår berätta om hur vi kommer att bedriva verksamheten i förskolan. Men redan nu vill jag säga att trygghet, lärande, karaktärsutveckling, hälsa och nära samarbete med barnens föräldrar är grundförutsättningar för en god verksamhet. Vi utgår ifrån de lokala förutsättningarna i Sigtuna med ortens fantastiskt intressanta historia och dessutom kommer förskolan flöda av sagoböcker, bl a med lokal anknytning, för att på bästa sätt stimulera barnens språkutveckling.  

Anna Enell, rektor
anna.enell@rws.se 

Letar du efter skolplats? Ansök till RWF Sigtuna
RWF Sigtuna Tel: 073-029 83 27
Rektor,
Anna Enell:
073-029 83 27
E-mail: Anna.enell@rws.se
Adress:
Stadsängsgatan 71, 193 34 Sigtuna
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan