RWS Skövde åk 7-9


Informationskvällar 
Onsdag 24 november kl. 17.00-19.00 och torsdag 25 november kl. 18.00-20.00 välkomnar vi vårdnadshavare och elever som ska börja åk 7 kommande läsår att besöka vår högstadieskola.

Studie- och yrkesvägledare Eva Guggenheim hälsar välkomna vid entrén och finns i sal 1115 under hela kvällen för att svara på frågor och berätta om RWS.

Vårt café är öppet under hela kvällen där lärarassistent och elevstödjare Karoline Vitor tillsammans med representanter från

elevrådet bjuder på godsaker och svarar på frågor. Man kan även se elevarbeten och foton från verksamheten.

Rektor Elin Schüler informerar om RWS, vår verksamhet och skolidé i sal 1150 i fyra olika omgångar under kvällen.

I sal 1151 berättar profilvalsansvarig/lärare Petra Dydiszko om skolans profilval i fyra olika omgångar under kvällen

Ingen föranmälan krävs men vi uppmanar alla att vara noga med att undvika trängsel och vid de informationsstationer vi har kommer vi att vara noga med att inte för många samlas på liten yta. 

Välkomna!


– skola med profilval i matematik och idrott

Raoul Wallenbergskolan Skövde står för en mix av ”den gamla skolan” med ordning och reda och ”den nya skolan” med evidensbaserad undervisning. Vi vill utmana alla elever, har ambitiösa mål och vill göra positiv skillnad för alla elever. För oss är det viktigt att differentiera undervisningen så att även elever som är högpresterande utmanas varje dag i skolan.

På högstadiet får eleverna möjlighet att göra ett profilval som skapar förutsättningar för nya möjligheter till utmaningar och fördjupningar inom elevens speciella intresseområde. Vi har frigjort tid till profilvalet inom ramen för skolans val och elevens val, vilket innebär att den ordinarie kursplanen inte påverkas.

Idrottsprofilen ger elever som vill utöka sin  träning också på skoltid. Eleverna ges möjlighet att träna i just sin specialidrott. Det finns möjlighet för eleverna att ingå i organiserade träningsgrupper eller träna individuellt inom sin specialidrott. I dagsläget erbjuds organiserad träning i följande idrotter: dans, handboll, fotboll, ridsport, kampsport, ishockey, simning och konståkning. All träning leds av utbildade instruktörer med koppling till framgångsrika lokala idrottsföreningar. 

Vi har en alldeles speciell matematiksatsning i vilken vi erbjuder elever med stor fallenhet och stort intresse för matematik alldeles speciella utmaningar med drygt 20% mer matematikundervisning än övriga grundskolor i kommunen. Eleverna får träna sin problemlösningsförmåga, sitt abstrakta tänkande och sin slutledningsförmåga. Laborativ matematik är en del av undervisningen där vi använder modern teknik som hjälpmedel inom programmering. Vi samarbetar inom ramen för Mathivation med Chalmers Tekniska Högskola och Västsvenska Handelskammaren. Den estetiska profilen ger elever möjligheten att fördjupa sig i ämnena bild, slöjd, musik eller hem- och konsumentkunskap. 

Skolan har en internationell profil där det engelska språket används i alla ämnen redan från förskoleklass och ökar steg för steg uppåt i årskurserna. Vi har dessutom en utökad timplan i engelska i årskurserna F-9 – 45% mer än övriga grundskolor i kommunen. Profilvalet i engelska för högstadiet riktar sig till elever med ett särskilt intresse för engelska. Eleven förbereds på att skriva sitt examensarbete på engelska i åk 9 och kan se fram emot spännande kulturmöten. Det ingår studier om några målspråksländer såsom Storbritannien, USA, Kanada och Australien och deras kultur/traditioner.

Våra lärare är noggrant utvalda med utgångspunkt i starkt ledarskap, mycket goda ämneskunskaper och pedagogisk skicklighet. Vår grundläggande syn på lärare och elever är att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevers framgång och att en elevs lyckande eller misslyckande är lika med lärarens lyckande eller misslyckande. Vi utgår ifrån att varje enskild elev har en stor utvecklingspotential och lärarens innersta drivkraft bör därför vara att utveckla varje elev till sin fulla potential – att göra skillnad. 

Raoul Wallenbergskolan Skövde har två skolbyggnader – en för högstadiet och en för låg- och mellanstadiet. Högstadiet bedriver verksamhet i nyrenoverade lokaler på Rådmansgatan 24 och består av fräscha undervisningslokaler med fullutrustade salar för NO, slöjd, hemkunskap och musik. Vi har eget tillagningskök – Raouls kök – som också servar övriga Raoul Wallenbergskolor i Skövde med lunchmat.

I den senaste trivsel- och trygghetsenkäten bland eleverna fick vi betyget 4,3 vad gäller elevernas trygghet och 4,1 i trivsel på en femgradig skala. Skolan har idag 350 elever i årskurserna 7-9. 

Elin Schüler, rektor
elin.schuler@rws.se 

Letar du skolplats? Ansök till RWS Skövde åk 7-9
RWS Skövde åk 7-9 Tel: 072 231 92 61
Rektor,
Elin Schüler:
0730-92 48 31
Biträdande rektor,
Mikael Barkman:
0707-96 08 61
E-mail: catrine.green@rws.se
Adress:
Rådmansgatan 24, 541 45 Skövde
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan
×