RWS Järvastaden

– en varm och trygg skola där alla trivs

Raoul Wallenbergskolan Järvastaden kännetecknas av lugn och studiero både under lektioner, på fritidshemmet, på raster och i Raouls kök, vår restaurang. Varje termin genomför vi en trivsel- och trygghetsenkät bland eleverna och den senaste visade att eleverna värderar tryggheten till 4,5 på den femgradiga skalan. 

Vi följer upp elevernas kunskapsutveckling väldigt noga från förskoleklass och upp till åk 5. Utöver betyg och nationella prov använder vi moderna digitala kunskapstester, bl a LegiLexi för att följa upp elevernas utveckling vad gäller läsförmåga. Varannan månad görs en prognos för varje enskild elevs kunskapsutveckling i varje enskilt ämne, som publiceras för både elever och vårdnadshavare, på vår skolplattform Admentum. I vår avancerade lärplattform Canvas lägger lärarna ut undervisningsmaterial till eleverna. Skolan präglas av ett fint samarbete mellan lärare och fritidsledare för att också fritids ska bidra i elevernas kunskapsutveckling.  

Vi har professionella och engagerade medarbetare med exempelvis 97 % behörighet bland lärarna. Fritidspersonalen planerar och genomför pedagogsstyrda fritidsaktiviteter planerade utifrån LGR-11. Vi arbetar där i projektform och erbjuder aktiviteter som är både roliga och pedagogiskt utvecklande för eleverna. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam med specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog och skolsköterska som bedriver ett målmedvetet förebyggande och främjande elevhälsoarbete på skolan. Vi har ett förebyggande trygghetsarbete med schemalagda halvklasslektioner med fokus på värdegrund och självledarskap. Genom TL uppmuntrar vi till aktivitet och kamratskap, genom att några elever leder rörelseaktiviteter under rasterna för sina kamrater.  

Raoul Wallenbergskolan Järvastaden är belägen i hjärtat av Järvastaden. Vi vill vara ”Skolan mitt i byn” och vara en mötesplats för invånarna i Järvastaden. Skolan startade ht -17 och är nu en F-5 skola. Vi är stolta över våra fina ljusa lokaler, där vi är mån om att ha en positiv lärmiljö som bidrar till lärande och studiero. Verksamheten drivs i tre byggnader. Förutom klassrum finns i hus 1 vårt fina bibliotek, restaurang, expedition och elevhälsa och i hus 2 finns idrottshall, slöjdsalar, musiksal och hemkunskapssal. Idrotten hyr även in sig i den närliggande padelhallen för att maximera elevernas möjlighet till en varierad idrottsundervisning. Väl omgiven av skolbyggnaderna finns en väl utrustad och spännande skolgård med fotbollsplan, basketplan och också en närhet till skog och naturreservat. 

RWS Järvastaden en varm och trygg skola där elever och vuxna trivs tillsammans och tar hand om varandra. Idag har vi 780 elever i skolan i årskurserna F-5.

Kom gärna och besök vår skola!  

Susanne Zimmermann, rektor
susanne.zimmermann@rws.se 

Letar du efter grundskoleplats? Ansök till RWS Järvastaden
RWS Järvastaden Tel: 0730 24 37 06
E-mail: rws.jarvastaden@raoulwallenbergskolan.se
Adress:
Fridensborgsvägen 100, 17062 Solna
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan