RWF Skövde

– en varm och trygg förskola

Vi jobbar aktivt för att skapa lugn och ro i den dagliga verksamheten.Det gör vi bland annat genom att ha rutiner och struktur samt en miljö som främjar den fria leken. Vi har ett in- och utcheckningssystem där barnen får inflytande över sitt val av aktivitet. Vi delar ofta in barnen i mindre grupper. För oss är det viktigt att lyssna på alla barn så att de känner sig betydelsefulla. Vi lägger stor vikt vid att utveckla barnets sociala gemenskap. Vi pratar om innebörden av att vara en kompis och arbetar aktivt att utveckla barns empati, medkänsla, förståelse och respekt för varandra och andra människor. Vår förskola är en varm och trygg förskola där vi trivs tillsammans och tar hand om varandra. 

Lotta Green, rektor

I förskolan har vi egen engelskapedagog med ursprung i USA. Vi jobbar aktivt med engelska redan med de yngre barnen. Vi förstärker sedan engelskan ju äldre barnen blir. Leken är en väsentlig del i det aktiva lärandet och därför har vi mycket lek som en integrerad del i lärandet. Musik, som inspirerar till rörelse, är ett naturligt inslag varje dag. Vår näringsrika och goda mat levereras från Raouls Kök inom RWS Skövde på Norrmalm.

Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavarna. Tyra-appen är en förskoleapp som både vårdnadshavare och pedagoger använder dagligen. Där kan vårdnadshavare enkelt följa det som sker dagligdags på förskolan i bild och text. Varje barn har en egen portfolio i appen som visar barnets personliga utveckling. 

Medarbetarna på förskolan är mycket engagerade och stolta över att jobba på vår förskola. Vi har både manliga och kvinnliga pedagoger. Vi har ett samarbete i hela huset, så alla pedagoger känner alla barn som går på förskolan. Varje arbetslag har reflektionstid varje vecka, då de utvärderar, reflekterar och planerar framåt för att säkerställa att verksamheten hela tiden utvecklas och följer barnens intressen. 

Vi har en rolig tradition i september då vi springer det s k RWF-loppet. Alla – både barn, pedagoger och vårdnadshavare, springer så många varv runt huset som man orkar med sina egengjorda nummerlappar. Efteråt fikar vi tillsammans med medhavd fikakorg. 

Förskolan är belägen i hjärtat av Skövde i en anrik och vacker gammal patriciervilla på       Stenkilsgatan 8. Avdelningarna har många stora rum, som lockar barnen till utforskande, lek och samspel. Gården är omgiven av höga vackra träd och buskar runt hela förskolan. Förskolan ligger mitt emot Vasaskolan och kan lätt nås genom allmänna transportmedel. 

I den senaste vårdnadshavarenkäten gav vårdnadshavarna oss betyget 4,6 vad gäller barnens trygghet och 4,9 i nöjdhet på en femgradig skala. Normalt har vi 80 barn inskrivna på förskolan.

Kom gärna och besök vår förskola!

Lotta Green, rektor
eva-lotta.green@rws.se

Letar du efter förskoleplats? Ansök till RWF Skövde
RWF Skövde Tel: 0722 240779
E-mail: eva-lotta.green@rws.se
Adress:
Stenkilsgatan 8 541 50 Skövde
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan