RWS Lidköping

– bidra till positiv skillnad för varje enskild elev!

Raoul Wallenbergskolan Lidköping startade skolverksamhet i augusti 2022. Skolan är en högstadieskola för årskurserna 7-9 med plats för fyra parallella klasser i varje årskurs. Verksamheten bedrivs i nyrenoverade lokaler i gamla Rörstrandsområdet. 

Rektor är Carl Liwell. Carl brinner för att göra positiv skillnad. Han har lång erfarenhet inom utbildningssektor och har ett erkänt framgångsrikt ledarskap. 

RWS Lidköping har en mycket kompetent lärarstab med mycket goda ämneskunskaper, ett starkt och positivt ledarskap samt med ambitionen att bidra till positiv skillnad för varje enskild elev.

Skolan verkar fullt ut inom våra fokusområden kunskap, karaktär, trygghet, hälsa och ledarskap. Det betyder att förväntningarna på gott ledarskap från skolledning, lärare och annan personal är väldigt högt ställda. Undervisningen bedrivs med hjälp av RWS moderna IT-verktyg som bland annat innefattar lärplattformen Canvas med det undervisningsinnehåll som utvecklats av våra förstelärare och ämneslärargrupper inom RWS. Redan från start kommer värdegrundsbaserade aktiviteter genomföras för att säkerställa trygghet och god karaktärsutveckling bland eleverna. Vår skola präglas av RWS ledord som är ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Ledorden genomsyrar all vår verksamhet på alla nivåer i skolan.

Eleverna gör även ett profilval som skapar förutsättningar för nya möjligheter till utmaningar och fördjupningar inom elevens speciella intresseområde. Vi har frigjort tid till profilvalet inom ramen för skolans val vilket innebär att den ordinarie kursplanen inte påverkas. De profilval eleverna kan välja mellan är idrott och hälsa, praktiskt/estetiskt, internationell inriktning samt matematik och programmering

Idrottsprofilen är för eleven som vill utöka sin möjlighet till träning på skoltid. Eleven ges möjlighet att träna på just sin specialidrott. Idrottsprofilen omfattar utöver träning även en teoretisk del som tar upp motivation och målsättning, kost och hälsa, träningslära och anatomi, sportsmannaanda samt mental träning. I dagsläget erbjuds organiserad träning i följande idrotter: dans, fotboll, ishockey, konståkning och ridsport. All träning leds av utbildade instruktörer med koppling till framgångsrika lokala idrottsföreningar.

Den praktiska/estetiska profilen ger eleven möjligheten att lära sig att både samarbeta och arbeta självständigt i utvecklingen av sin kreativitet. Eleverna väljer att fördjupa sig i något av ämnena: bild, slöjd, musik eller hem- och konsumentkunskap. Lektionerna leds av utbildade lärare inom respektive ämne som idag undervisar på skolan.

Den internationella profilen riktar sig till elever med ett särskilt intresse för engelska och som vill öka sina kunskaper i det engelska språket. Undervisningen är en fördjupning av ordinarie undervisning och avser i första hand att höja elevernas kunskaper och meritvärden i ämnet. Eleven får utveckla sin förmåga att använda engelska i olika situationer.

Vår matematiksatsning ger oss möjlighet att erbjuda en profil som ger utmaningar för elever med stor fallenhet och stort intresse för matematik. Eleverna får tränar sin problemlösningsförmåga, sitt abstrakta tänkande och sin slutledningsförmåga. Laborativ matematik är en del av undervisningen där vi använder modern teknik som hjälpmedel för exempelvis fördjupning inom programmering. I samarbete med Chalmers och Västsvenska Handelskammaren erbjuds eleverna Mathivation som motiverar, utmanar och engagerar elever i matematik genom föreläsningar, lektioner och utbildningar.

Eleverna ska ha bra och god mat för att må väl och kunna vara aktiva i lärandet under skoldagen. Vi kommer därför att ha ett eget tillagningskök som servar vår skola med god och näringsriktig mat i skolmatsalen ”Raouls Kök”. 

Carl Liwell, Rektor RWS Lidköping
Carl.liwell@raoulwallenbergskolan.se

Letar du efter grundskoleplats? Ansök till RWS Lidköping
RWS Lidköping Tel: 076-133 55 57
Rektor,
Carl Liwell:
076-114 89 35
Biträdande rektor,
Therese Lindberg:
076-760 30 84
Skoladministratör,
Zandra Joelsson:
076-133 55 57
E-mail: zandra.joelsson@rws.se
Adress:
Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan