RWS Lidköping

– startar i augusti 2022

Raoul Wallenbergskolan Lidköping slår upp portarna i augusti 2022. Skolan kommer vara en högstadieskola för årskurserna 7-9. Verksamheten kommer att bedrivas i nyrenoverade lokaler i gamla Rörstrandsområdet. 

I september månad fick vi Skolinspektionens tillstånd att starta skolan. 

Just nu pågår planeringsarbete inför skolstart i augusti 2022. Under hösten kommer rektor att rekryteras. I november månad hålles informationsmöten för intresserade elever och vårdnadshavare. Under våren kommer lärare och annan personal att rekryteras.  

Skolan kommer fullt ut verka inom våra fokusområden kunskap, karaktär, trygghet, hälsa och ledarskap. Det betyder att förväntningarna på gott ledarskap från skolledning, lärare och annan personal kommer att vara väldigt högt ställda. Undervisningen kommer direkt från start bedrivas med hjälp av RWS moderna IT-verktyg, bl a lärplattformen Canvas med det undervisningsinnehåll som utvecklats av våra förstelärare och ämneslärargrupper inom RWS. Redan från start kommer värdegrundsbaserade aktiviteter genomföras för att säkerställa trygghet och god karaktärsutveckling bland eleverna. 

En god hälsa är förutsättningen för välmående och gott lärande. Ambitionen är att etablera samarbete med olika lokala idrotts- och kulturföreningar för att göra det möjligt för eleverna att kombinera studierna med andra fritidsaktiviteter – idrott, kultur m m. 

Peter Gejervall, VD RWS Skaraborg
peter.gejervall@rws.se

Letar du skolplats? Ansök till RWS Lidköping
RWS Lidköping Tel:
E-mail: peter.gejervall@rws.se
Adress:
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan