RWF Vega 2

-trygg lärandemiljö där barnen erövrar ny kunskap varje dag!

Barn som är trygga i sin lärandemiljö kan tillgodose sig kunskap, lära sig lära och erövra kunskap på egen hand! Vi arbetar aktivt för att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för både stora och små. Med ett engagerat bemötande gentemot vårdnadshavare, barnen och kollegor där vi skapar relationer, samt med väl utarbetade rutiner och strukturer lägger vi god grund för trygghet för alla. Hos oss får barnen inspirerande lärmiljöer som främjar barns nyfikenhet och lek, vilket även det i sin tur skapar trygga barn. 

Rektor Isabella Sundin

Förskolornas utbildning och undervisning är lika viktig utomhus som inomhus. På förskolornas gårdar och närliggande skogsområden erbjuds barnen varje dag olika aktiviteter som lockar till utforskande, lek och rörelse med pedagoger som är medforskande, när- och härvarande. Hållbarhet med fokus på alla aspekter såsom ekologiskt-, ekonomiskt– och socialt hållbarhetsperspektiv är otroligt viktigt i vår verksamhet. Återbruksmaterial och naturens skatter använder vi i stor omfattning som undervisningsmaterial, vilket ger barnen oändliga möjligheter och uttryckssätt att utveckla sin kreativitet och fantasi. Den sociala hållbarheten hamnar förstås naturligt i fokus på en förskola, där vi är många som ska trivas ihop där ett respektfullt och engagerat bemötande är av stor vikt. 

Vi ser till att alla barn får komma till tals och synas. För oss är det viktigt att lyssna på alla barn och att de ska känna sig betydelsefulla. Vi hjälper barnen att lyfta fram sina egna kompetenser, känslor och egenskaper, både likheter och olikheter. Vi lägger stor vikt vid att utveckla barnets sociala samspelsprocesser, och arbetar aktivt med att utveckla barns empati, medkänsla, förståelse och respekt för varandra, andra människor och sin omgivning. Vi arbetar ständigt med att se människan som den är och fastnar inte i stereotypa föreställningar om kön eller etnisk betydelse. Alla barns olika behov ska tillgodoses och för att utmana alla barnen utifrån deras utvecklingsnivå delar vi ofta in barnen i mindre grupper. Vi tar tillvara på barnens olikheter och lär av varandra.

Hos oss arbetar pedagoger som brinner för sitt arbete och gör skillnad för barnen – varje dag. Våra två förskolor ligger ett stenkast från varandra där pedagogerna gästar varandras verksamheter, inspireras av varandra och tillsammans bygger en likvärdig förskola i vår skolenhet. Varje avdelning har stora fräscha lokaler med härligt ljusinsläpp och plats för många olika mötesplatser som lockar barnen till utforskande, lek, fantasi och samspel. Med Raoul Wallenbergskolornas eget kök – Raouls kök – säkerställer vi att det är god och näringsriktig kost som serveras barnen. 

I den senaste vårdnadshavarenkäten gav vårdnadshavarna oss betyget 4,4 vad gäller barnens trygghet och 4,4 i nöjdhet på en femgradig skala. Normalt har vi 100 barn inskrivna på respektive förskola.

Kom gärna och besök vår förskola!  

Isabella Sundin, rektor
isabella.sundin@rws.se 

Letar du efter förskoleplats? Ansök till RWF Vega 2
RWF Vega 2 Tel: 072 237 82 32
Våra öppettider:
06.30-17.30 (18.30 vid behov).
Rektor:
Isabella Sundin:
072-237 82 32
E-mail: isabella.sundin@rws.se
Adress:
Timvinkelvägen 44, 136 47 Haninge
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan