RWS Bromma

– en trygg skola med ambitiösa mål

Raoul Wallenbergskolan Bromma kännetecknas av lugn och studiero både under lektioner, på raster och i Raouls kök, vår restaurang. Varje termin genomför vi en trivsel- och trygghetsenkät bland eleverna och den senaste visade att eleverna värderar tryggheten till 4,1 på den femgradiga skalan.

RWS Bromma är en skola som också kännetecknas av mångfald. Vår ambition är att våra skolor ska spegla det omkringliggande samhället och därför är alla elever oavsett förmågor och bakgrund välkomna till vår skola. Vår värdegrund är det gemensamma kittet som håller oss samman och som gör att olikheter blir en stor tillgång och som skapar dynamik och spänst i relationerna. Sverige är en del av den fantastiskt spännande och utmanande globala utvecklingen. Vår ambition är att förbereda våra elever oavsett bakgrund för det globala samhället.

Vi följer upp elevernas kunskapsutveckling väldigt noga från förskoleklass och upp till åk 9. Utöver betyg och nationella prov använder vi moderna digitala kunskapstester, bl a LegiLexi för att följa upp elevernas utveckling vad gäller läsförmåga. Varannan månad görs en prognos för varje enskild elevs kunskapsutveckling i varje enskilt ämne, som publiceras för både elever och vårdnadshavare, på vår skolplattform Admentum. I vår avancerade lärplattform Canvas lägger lärarna ut undervisningsmaterial till eleverna. Vi erbjuder läxhjälp för eleverna och har en Studio för det elever som har behov av extra stöd eller extra utmaningar i studierna.

Vi har professionella och engagerade medarbetare med 90% behörighet bland lärarna. Fritidspersonalen bedriver fritidsaktiviteter som är både roliga och pedagogiskt utvecklande för eleverna. Vi har ett väl sammansvetsat elevhälsoteam med speciallärare, kurator, skolpsykolog och m fl, som bedriver ett målmedvetet förebyggande elevhälsoarbete på skolan. Därför är RWS Bromma en trygg skola där elever och vuxna trivs tillsammans och tar hand om varandra.

Raoul Wallenbergskolan Bromma är belägen i hjärtat av Bromma i underbart vackra Beckomberga park. Verksamheten drivs i två väl underhållna kulturmärkta byggnader. I den ena byggnaden finns låg- och mellanstadieklasserna med bl a vårt fina bibliotek omgiven av en väl utrustad och spännande skolgård för barnen. I den andra byggnaden finns högstadiet, rektorsexpedition, elevhälsa, matsal och kök också omgiven av skolgård med fotbollsplan, basketplan och pingisbord. Skolan är en F-9 skola med plats för två klasser i varje årskurs. Idag har vi drygt 300 elever i skolan.

Kom gärna och besök vår skola!  

Anna Kämpinge
anna.kampinge@raoulwallenbergskolan.se 

Letar du efter grundskoleplats? Apply for RWS Bromma
RWS Bromma Tel: 073 708 17 90
E-mail: info.rwsbromma@rws.se
Adress:
Beckombergavägen 316, 168 61 Bromma

Digitalt öppet hus

Öppethus F-3 Öppethus 4-9
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan