Raoul Wallenberg

– vår förebild

Raoul Wallenbergskolorna har grundats för att med Raoul Wallenberg som förebild ge barn och ungdomar en god och gedigen grund vad gäller kunskap, förmågor och karaktär inför det framförliggande livets olika utmaningar. Inom Raoul Wallenbergskolorna är vi ödmjukt stolta över att få verka under hans namn. Vi inspireras av hans person, hans olika förmågor och hans gärning. Vår mission är att göra skillnad för varje enskilt barn och varje enskild elev i våra skolor. Och vi hoppas och tror att åren inom Raoul Wallenbergskolorna ska ge våra elever de inre förmågor som krävs för att göra skillnad för andra människor idag och i framtiden. Läs mer om Raoul Wallenbergs gärning och RW-bysten som finns placerad på några av våra skolor.