Om förskolorna

– god karaktärsutveckling

En trygg, varm och utvecklande miljö för barnen under de första åren formar det framtida goda samhället. Vi inom RWS vill att våra förskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge. Vår mission är ”att vi brinner för att göra skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. Våra förskolor ska bidra till positiv utveckling av det omkringliggande samhället och vara något av en mötesplats  för barn, ungdomar och vuxna – ”Skolan mitt i byn”. 

Vår ambition är att Raoul Wallenbergförskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Det innebär att vi erbjuder barnen en god utbildning där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi arbetar med förskolans läroplan, RWS grundläggande värderingar och våra lokala förutsättningar som grund i all undervisning, planerad som spontan, och utgår ifrån varje enskild individs olika förutsättningar. I samarbete med hemmen vill vi genom vårt arbete bidra till att främja barnens goda karaktärsutveckling så att de senare kan växa upp till ansvarskännande medborgare i vårt demokratiska samhälle.  

Genom vårt individperspektiv säkerställer vi att varje enskilt barn får möjlighet att utveckla sina egna färdigheter och förmågor. Vi är noggranna med att så tidigt som möjligt identifiera hur barnen lär och fungerar i relation till andra barn och vuxna. 

Våra förskolor arbetar dagligen med våra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. För att alla barn ska känna sig sedda och trygga tillämpar vi tillsammans med ledorden RWF-modellen som innebär:  

  • att vi hälsar varje barn välkommen till förskolan varje dag,
  • vi har ordning och reda i verksamheten, samt
  • att hälsa och rörelse är en viktig del av vår vardag.

Läs mer om våra olika förskolor nedan:

RWF Bromma
Till förskolan
RWF Järvastaden
Till förskolan
RWF Jungfrusund
Till förskolan
RWF Källberga
Till förskolan
RWF Knivsta
Till förskolan
RWF Mariehäll
Till förskolan
RWF Sigtuna
Till förskolan
RWF Skokloster
Till förskolan
RWF Skövde
Till förskolan
RWF Upplands Väsby
Till förskolan
RWF Vega 1
Till förskolan
RWF Vega 2
Till förskolan
RWF Viby
Till förskolan