RWF Upplands Väsby

En förskola där alla får plats!

Välkomna till RWF Upplands Väsby, en förskola där alla får plats. 80 barn och 80 äldre kommer att samsas i det nya generationshuset och utformningen inbjuder till interaktion mellan barn och äldre. Både invändigt och på gården finns mötesplatser för de verksamheter som finns i huset. På bottenplanet inryms förskolan och på de övre våningsplanen tar äldreboendet plats med tillgång till takterrass och gemensamma ytor. Utemiljön utformas i huvudsak för förskolans verksamhet, men är anpassad för att på helg och kvällar vara användbar för boende på äldreboendet samt allmänheten. Gården utformas med tre zoner för att erbjuda en spännande och variationsrik utevistelse.

Rektor Annica Lindell

För oss är det viktigt att alla som kommer till oss ska känna sig välkomna och efterlängtade, liten som stor. Att varje barn, varje dag får god omsorg, förutsättningar för lärande och möjligheter till utveckling. Att arbetsglädje och yrkesstolthet präglar utbildningen där barnens nyfikenhet och lust till lärande är i fokus. 

Lika viktigt är det med en vi-känsla i förhållningssätt, arbetssätt och lärandemiljö. Det ska vara enkelt att vara både pedagog och barn hos oss och som familj ska man känna igen sig under hela förskoletiden.  

För att säkerställa att de olika målen i läroplanen ligger till grund för den pedagogiska planeringen arbetar alltid utifrån ett gemensamt arbetsschema som behandlar olika ämnen, olika dagar. Genom dokumentation, i synnerhet pedagogisk dokumentation, kan lärandeprocesserna sedan synliggöras och även fördjupas. Och lärandet, det sker hela tiden hos barnen. I allt de upplever, oavsett vilken arena de befinner sig på. Vårt uppdrag är att vara nära och fånga och fördjupa det som fascinerar för stunden. 

RWF Upplands Väsby välkomnar alla barn oavsett förmågor och socioekonomisk bakgrund. Vi är angelägna om att våra skolor ska ha en sammansättning av barn som i olika avseenden speglar det omkringliggande samhället. Vi tror att det skapar den bästa dynamiken i skolmiljön samtidigt som det bidrar till en god samhällsutveckling. ”Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. Det är vår mission!

Annica Lindell, rektor
annica.lindell@rws.se 

Letar du efter förskoleplats? Ansök till RWF Upplands Väsby
RWF Upplands Väsby Tel: 076-126 92 86
E-mail: annica.lindell@rws.se
Adress:
Blå gatan 6, 194 49 Upplands Väsby
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan