RWS Bromma åk F-6

– en trygg skola med ambitiösa mål

Raoul Wallenbergskolan Bromma är en skola som riktar in sig på att skapa en trygg och inkluderande miljö genom hela grundskolan, från förskoleklass till högstadiet. En atmosfär av lugn och studiero genomsyrar inte bara lektionerna utan sträcker sig även till raster och skolrestaurangen, Raouls kök. Varje termin genomförs studieros- och skolenkäter bland eleverna, och den senaste visade att både studieron och tryggheten rankas högt med runt 4,0 på en femgradig skala. En förklaring till lugnet och studieron är att vi tillämpar den s k RWS-modellen för struktur, ordning och reda inför och under lektionerna.

Skolans ambition är att återspegla det omgivande samhället. Här är alla elever välkomna, oavsett bakgrund. Vår starka värdegrund bl a med ledorden ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft fungerar som det sammanhållande kittet och gör olikheter till en tillgång som skapar dynamik och spänst i relationerna. Skolan strävar mot att utveckla goda karaktärsdrag hos våra elever med Raoul Wallenberg som förebild. Vi strävar också efter att förbereda eleverna för det globala samhället och den spännande globala utveckling som Sverige är en del av. 

Elevernas kunskapsutveckling följs upp noggrant från förskoleklass till åk 9 för att säkerställa god kunskapsutveckling genom hela utbildningsprocessen. I lågstadiet används Skolverkets bedömningsstöd samtidigt som omdömen i tre nivåer sätts vid varje skolårs slut. Det digitala verktyget Legilexi används för att följa upp den oerhört viktiga läsförståelsen. I mellanstadiets åk 4 och 5 sätts omdömen varje termin i nivåerna Ej godtagbart, Godtagbart och Mer än Godtagbart. I åk 6 sätts i vanlig ordning betyg vid varje terminsslut. I mitten av terminerna görs dessutom i varje årskurs en prognos för elevernas kunskapsutveckling. I åk 3, 6 och 9 genomförs de nationella proven, som ger oss möjlighet att jämföra våra elevers kunskapsutveckling i relation till andra elever i landet. Inom RWS har vi ingen ”betygsinflation” utan det är god följsamhet mellan provresultat och betygen. Elevernas kunskapsutveckling publiceras löpande för elever och vårdnadshavare genom de digitala plattformarna Admentum och Canvas. Analoga läromedel används i stor utsträckning i alla årskurser och läxhjälp erbjuds eleverna för att säkerställa god kunskapsutveckling.

Med professionella och engagerade medarbetare, där 90% av lärarna är behöriga, skapas en trygg och lärorik miljö. Fritidspersonalen driver pedagogiskt utvecklande aktiviteter, och det sammansvetsade elevhälsoteamet arbetar med förebyggande elevhälsoarbete. Resultatet är en skola där elever och vuxna trivs och stöttar varandra.

Skolan är centralt belägen i Bromma, omgiven av den vackra Beckombergaparken och består av två kulturmärkta byggnader. Den första rymmer låg- och mellanstadiet, biblioteket och en välutrustad skolgård. Den andra byggnaden innehåller högstadiet, rektorsexpeditionen, matsal, kök och ytterligare skolgård med olika idrottsmöjligheter. 

Kom gärna och besök vår skola!  

Elisabeth Nyhlén, biträdande rektor F-6
elisabeth.nyhlen@raoulwallenbergskolan.se 

Letar du efter grundskoleplats? Ansök till RWS Bromma åk F-6
RWS Bromma åk F-6 Tel: 073 708 17 90
E-mail: rws.bromma@raoulwallenbergskolan.se
Adress:
Beckombergavägen 316, 168 61 Bromma

Digitalt öppet hus

Öppethus F-3
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan