Vår vision

”Att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige”

Skolan formar det framtida samhället. Väl fungerande skolor – förskolor, grundskolor och gymnasier – är en investering i vår framtida välfärd. Under de första åren behöver barnen en trygg, varm och utvecklande miljö både hemma och i förskolan. Under åren i grundskolan behöver barnen och ungdomarna en trygg, varm och utvecklande miljö med fokus på kunskaps- och karaktärsutveckling. Vi inom RWS vill att våra skolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge. Raoul Wallenbergskolans vision är därför ”att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige”. Våra skolor ska bidra till en positiv utveckling av det omkringliggande samhället och vara en mötesplats  för barn, ungdomar och vuxna. RWS ska vara ”Skolan mitt i byn”.  

Vi är angelägna om att våra skolor ska ha en sammansättning av elever som i olika avseenden speglar det omkringliggande samhället. Vi tror att det skapar den bästa dynamiken i skolmiljön samtidigt som det bidrar till en god samhällsutveckling. I detta är vi angelägna om ett nära och förtroendefullt samarbete med de kommuner vi är verksamma i.