RWS Bagartorp

– startar i augusti 2021.

Raoul Wallenbergskolan Bagartorp i Solna slår upp portarna i augusti 2021. Just nu pågår byggandet av skolan för fullt. Skolan kommer vara en högstadieskola för årskurserna 7-9 med plats för fyra parallella klasser i varje årskurs. Skolan ligger i utkanten av den nybyggda stadsdelen Järvastaden och med gångavstånd från Ulriksdals pendeltågsstation.  

Skolan har egen idrottshall (20 x 40 m) i separat byggnad och egna specialsalar för alla ämnen. Dessutom har skolan lokaler som möjliggör mötesplatsaktiviteter för ungdomar i högstadieåldern. Med dessa välutvecklade lokalmässiga faciliteter är ambitionen att skolan ska bli mötesplats för ungdomar både under skoltid och fritid och bli ”Skolan mitt i byn”. 

Skolan kommer fullt ut verka inom våra fokusområden kunskap, karaktär, trygghet, hälsa och ledarskap. Det betyder att förväntningarna på gott ledarskap från skolledning, lärare och annan personal kommer att vara väldigt högt ställda. Undervisningen kommer direkt från start bedrivas med hjälp av RWS moderna IT-verktyg, bl a lärplattformen Canvas med det undervisningsinnehåll som utvecklats av våra förstelärare och ämneslärargrupper inom RWS. Redan från start kommer värdegrundsbaserade aktiviteter genomföras för att säkerställa trygghet och god karaktärsutveckling bland eleverna. 

En god hälsa är förutsättningen för välmående och gott lärande. Ambitionen är att etablera samarbete med olika lokala idrotts- och kulturföreningar för att göra det möjligt för eleverna att kombinera studierna med andra fritidsaktiviteter – idrott, kultur m m. 

Pontus Hillström, rektor
pontus.hillstrom@rws.se

Letar du skolplats? Ansök till RWS Bagartorp
RWS Bagartorp Tel: 0730678370
E-mail: pontus.hillstrom@rws.se
Adress:
Bagartorpsringen 20, 170 65 Solna
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan
×