Om Företaget

Raoul Wallenbergskolan är en friskola godkänd av Skolinspektionen. Huvudman för skolorna är  Raoul Wallenbergskolorna AB. Idag har företaget 10 förskolor och 7 grundskolor. I framtidsplanerna finns start av fler förskolor och grundskolor, och så småningom också gymnasieskolor.

Företaget grundades 2005 och i augusti 2006 startades den första grundskolan. Den första etableringen skedde i Stockholm/Bromma i natursköna Beckomberga Park. Skolan fick namnet Raoul Wallenbergskolan Bromma. 2010 startades den första förskolan, också den i Beckomberga Park.

Raoul Wallbergskolans verksamhetsidé är att erbjuda en sammanhållen skolgång för barn och ungdomar från förskola till grundskolans årskurs 9 och så småningom även gymnasium. Vi drivs av viljan att utveckla en utbildning som håller högsta klass och som förbereder barn och ungdomar för ett gott och framgångsrikt liv i Sverige och på den globala arbetsmarknaden.

Företagets överordnade mål är att varje enskilt barn och elev våra skolor oavsett förutsättningar ska nå sin fulla potential i lärande och personlig utveckling. Företaget ska bedriva verksamhet på en ekonomisk resultatnivå som säkerställer stabil, väl fungerande och uthållig verksamhet som gör att barn/elever och vårdnadshavare kan känna sig trygga i valet av RWS olika skolalternativ. 

Företaget omsätter ca 540 miljoner kronor, och växer årligen med nya förskolor och grundskolor. Företaget har en stark balansräkning med en soliditet strax över 40%. 

Företaget har god kreditvärdighet och ges av UC den högsta kreditvärdigheten, riskklass 5.