Skolan mitt i byn

”It takes a village to raise a child” är ett gammalt afrikanskt ordspråk, som uttrycker vikten av att alla vuxna i barnens och ungdomarnas omgivning bidrar till att skapa trygghet och utveckling för dem. I det svenska samhället kan det handla om hem, skola, föreningsliv, serviceinrättningar – både kommunala och privata – bostadsrättsföreningar m fl. Vi driver därför våra skolor enligt devisen ”Skolan mitt i byn”. 

Idén är att skolan – både lokalerna och verksamheten – ska vara en gemensam angelägenhet för de boende i det omkringliggande samhället och bidra till att samhället utvecklas på ett sätt som är till gagn för både barn, ungdomar, vuxna och samhället i stort. För att göra detta möjligt etablerar vi ett nära och förtroendefullt samarbete med olika kommunala aktörer, med det lokala föreningslivet, med bostadsrättsföreningar, olika serviceinrättningar och andra relevanta aktörer. Vår ambition är också att skolans lokaler och skolgård ska vara en mötesplats för både barn, ungdomar och vuxna medborgare i området genom det lokala föreningslivet, idrottsaktiviteter, studiecirklar, konstutställningar, matlagningskurser och andra gemensamma initiativ av medborgare i området.