RWS Uppsala

– trygg utbildning i Uppsalas tuffaste skollokal

RWS Uppsala är en mycket uppskattad 6-9 skola i Uppsala. Skolans värdegrundsarbete präglas av Raoul Wallenberg som förebild. Raoul Wallenbergs gärning i Budapest präglades av ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Genom sitt engagemang och mod uppmuntrade han tusentals förföljda människor att repa mod och kämpa för sin överlevnad. Han gjorde skillnad och gav hopp och styrka tillbaka till människor som befann sig i ett stort mörker. Vår uppgift som skola är också att göra skillnad. För vår del handlar det om att göra skillnad för varje enskild elev i vår skola – oavsett bakgrund, förmågor och ambitioner med sin skolgång. Vi har en lugn och trygg miljö på skolan och har som ambition att se varje enskild elev och ge det stöd som behövs. 

Vi jobbar dagligdags för att vår värdegrund och våra ledord ska genomsyra allt som sker på skolan. Det betyder bl a att våra förväntningar på varje enskild elev är högt ställda både vad gäller fokus på studierna och i att utveckla god karaktär. Vi strävar efter att ha goda förebilder på skolan både bland medarbetare och bland elever. Varje termin utser vi därför skolans Raoul Wallenbergare som under terminen varit en speciellt god förebild för övriga elever på skolan. Vi har en engagerad och professionell lärarkår som brinner för att göra skillnad och som är goda förebilder för våra elever.

Vi tror inte att det bara finns ett svar på hur undervisningsuppdraget ska utföras, och vi låser oss därför inte vid någon enskild undervisningsmetod. Vi är öppna för att prova oss fram och försöker anpassa oss till varje enskild elevs speciella förutsättningar. Vi arbetar systematiskt med modeller för att individanpassa undervisningen i syfte att utmana elever på olika nivåer. Vi provar oss fram och utvärderar våra insatser och resultat noga, och utarbetar nya modeller och arbetssätt. 

På skolan arbetar de olika klasserna med två huvudämnen i taget. Under två veckor fokuserar de exempelvis på enbart matematik och ett NO-ämne. Detta gör att varje ämne får en djupdykning och ett stort fokus. Lektionerna är uppdelade i längre pass, vilket gör att inledningen och avslutningen av lektioner inte behöver hastas igenom. Uppläggningen av undervisningen och när man ska ta rast är något som läraren och eleverna kommer överens om tillsammans.

Arbetssättet har flera fördelar, bl a att eleverna slipper hålla reda på flera ämnen samtidigt och att ett ämne är avklarat efter två tvåveckorsomgångar. Vi har också lärt oss att elever som har svårt för struktur har dessutom lättare att ta till sig undervisningen. De behöver inte byta fokus och ämne efter en timme. Lärarna hinner se och prata med alla elever under passen och ge dem feedback. Vi har glädjande nog kunnat se att en positiv utveckling i elevernas kunskapsutveckling.

Vår skolverksamhet bedrivs i, enligt vårt tycke, Uppsalas tuffaste skollokal – en byggnad som uppfördes 1865. Den är belägen i hjärtat av Uppsala på Kungsgatan 18  i fina, klassiska och ändamålsenliga skollokaler. Även om skolbyggnaden har några år på nacken så ligger vi i teknologins framkant när det gäller IT-verktyg i undervisningen. Alla elever har sin egen dator och en stor del av interaktionen mellan elever och lärare sker på vår lärplattform Canvas och skolplattform Admentum. 

I vår senaste trivsel- och trygghetsenkät värderade eleverna tryggheten till och trivseln till på den femgradiga skalan. Idag är skolan fullbelagd med 256 elever. 

Maria Silén-Kaminski, rektor
maria.silen-kaminski@rws.se 

Letar du skolplats? Ansök till RWS Uppsala
RWS Uppsala Tel: 073-075 72 15
E-mail: maria.silen-kaminski@rws.se
Adress:
Kungsgatan 18, 753 21 Uppsala
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan
×