RWF Skokloster

– närhet till natur och miljö

Vi arbetar aktivt för att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för både stora och små. Genom engagerat bemötande gentemot vårdnadshavare, barnen och kollegor skapar vi goda relationer. Med väl utarbetade rutiner och strukturer lägger vi god grund till trygghet för alla. 

På förskolan har vi ett öppet klimat och ett nära samarbete mellan avdelningarna. Alla barn som är på förskolan är allas barn! Detta skapar en trygg miljö för lärandet, barns inflytande och utveckling. Man lär när man har roligt – och det är roligt att lära. Vi lägger stor vikt vid att göra våra lärmiljöer inspirerande och utvecklande för att främja barnens nyfikenhet, lek, utveckling och lärande. Utbildning och undervisning pågår i allt vi gör, i leken, matsituationen, i hallen och i alla projekt där barn och pedagoger forskar och upptäcker saker tillsammans för ett livslångt lärande. Pedagogerna använder digital teknik som en naturlig del i det dagliga arbetet. På avdelningarna finns lärplattor. Poly Glutt, är en flerspråkig digital bilderbokstjänst som används i vår verksamhet som ett verktyg. Med denna tjänst gör vi vårt eget digitala bibliotek! 

Engagemang och vilja att utvecklas utmärker våra pedagoger och den känslan vill vi sprida till barnen! Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn. Varje dag serveras det god och näringsriktig kost från vårt eget kök – Raouls kök. Maten är KRAV-certifierad.

Förskolan ligger på Abottvägen i natursköna Skokloster med närhet till Mälaren och omkringliggande skogsområden. Varje dag är vi ute och tar tillvara det naturen erbjuder oss med material och upplevelser.

I den senaste vårdnadshavarenkäten gav vårdnadshavarna oss betyget 4,4 vad gäller barnens trygghet och 4,6 i nöjdhet på en femgradig skala. Normalt har vi 75 barn inskrivna på förskolan.

Varmt välkommen att besöka vår förskola!

Anna Mörrby, förskolechef
anna.morrby@rws.se

Letar du efter förskoleplats? Ansök till RWF Skokloster
RWF Skokloster Tel: 070 091 94 13
E-mail: anna.morrby@rws.se
Adress:
Abottvägen 5, 746 95 Skokloster
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan