RWF Mariehäll

– vi lägger grunden för ett livslångt lärande!


Välkommen på öppet hus.

Onsdag den 10:e april mellan 17:00-18:30 är du som vårdnadshavare välkommen till oss på RWF Mariehäll. Där kommer ni att få chansen att se våra lokaler och träffa våra fantastiska pedagoger och rektor Marie Wessman. Vi ser verkligen fram emot att träffa er och besvara alla era frågor. Detta är er chans att upptäcka allt det som Raoul Wallenbergförskolan har att erbjuda!


Vi är en förskola med ett engagerat och respektfullt möte i fokus. Vi jobbar aktivt för att skapa lugn och ro. Det gör vi bland annat genom att ha rutiner och strukturer samt en inbjudande miljö som främjar den fria leken och kreativiteten. 

Marie Wessman, rektor

Leken är en väsentlig del i det aktiva lärandet och vi möter barnen utifrån deras utveckling och mognad. Alla barns olika behov ska tillgodoses och för att utmana alla barn utifrån deras utvecklingsnivå delar vi ofta in barnen i mindre grupper. Vi är ute mycket då rörelse och hälsa är en naturlig del i vår vardag.

Vi värnar om god omsorg och det livslånga lärandet med ett positivt arbetssätt utifrån våra olika styrdokument. För oss är det viktigt att lyssna på alla barn och att de ska känna sig betydelsefulla. Vi hjälper barnen att lyfta fram sina egna och kompisarnas egenskaper, både likheter och olikheter. Vi lägger stor vikt vid att utveckla barnens sociala gemenskap. Vi pratar om innebörden av att vara en kompis och arbetar aktivt med att utveckla barnens empati, medkänsla, förståelse och respekt för varandra och andra människor. Att leka regellekar, ringlekar och att dramatisera är lärorika, roliga och naturliga delar i vår verksamhet. Den pedagogiska miljön är genomtänkt för att stimulera barnens lust till att leka, utforska och lära.

TYRA-appen är en förskole-app som både vårdnadshavare och pedagoger använder dagligen. Där kan vårdnadshavarna  enkelt följa det som dagligen sker på förskolan och vad deras barn gör i bild och text. Varje barn har en egen portfolio i appen som visar barnets förändrade kunnande och utveckling. Tyra-appen är oerhört uppskattad av både personal och vårdnadshavare.

Vår näringsriktiga och goda mat tillagas av vårt eget kök inom RWS – Raouls kök.

Medarbetarna på förskolan är engagerade och stolta över att arbeta på RWF Mariehäll. De är medforskande pedagoger som vill göra skillnad för barnen – varje dag. Vi har ett gott arbetsklimat och nära samarbete med varandra. Alla pedagoger känner alla barn som går på förskolan. Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavarna. 

Raoul Wallenbergförskolan i Mariehäll ligger i ljusa lokaler nära Bällstaån vid Sundbyberg med goda kommunikationsmöjligheter. Vi har närhet till många fina parker och skogsdungar som vi gärna besöker ofta för att utforska vår närmiljö tillsammans med barnen.

I den senaste vårdnadshavarenkäten gav vårdnadshavarna oss betyget 4,4 vad gäller barnens trygghet och 4,4 i nöjdhet på en femgradig skala. Normalt har vi 60 barn inskrivna på förskolan.

Kom gärna och besök vår förskola!

Marie Wessman, rektor
marie.wessman@rws.se

Letar du efter förskoleplats? Ansök till RWF Mariehäll
RWF Mariehäll Tel: 070 734 81 50
E-mail: marie.wessman@rws.se
Adress:
Bällstavägen 8, 168 65 Bromma
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan