RWF Jungfrusund

– en plats där man vill vara!

För oss är det viktigt att alla som kommer till oss ska känna sig välkomna och efterlängtade, liten som stor. Att varje barn, varje dag får god omsorg, förutsättningar för lärande och möjligheter till utveckling. Att arbetsglädje och yrkesstolthet präglar utbildningen där barnens nyfikenhet och lust till lärande är i fokus. 

Elisabeth Nyhlén, rektor

Genom ett tydligt arbetssätt, beprövade metoder och en strukturerad organisation lägger vi grunden för barnens utveckling och lärande hos oss. Genom ett nära ledarskap, tydliga mål och kontinuerliga uppföljningar skapar vi förutsättningar för en hållbar utbildning. Med återkommande reflektionstillfällen i arbetslagen, avdelningsplaneringar, samt egen planeringstid får pedagogerna rätt förutsättningar till att kunna hålla en god kvalitét. Med gemensamma satsningar i fortbildning och erfarenhetsutbyte nyttjar vi också den kollegiala kunskapen som finns mellan avdelningarna och kan på så sätt hitta en röd tråd genom förskolan och arbeta mot samma mål. För oss är det viktigt med en vi-känsla i förhållningssätt, arbetssätt och lärandemiljö. Det ska vara enkelt att vara både pedagog och barn hos oss och som familj ska man känna igen sig under hela förskoltiden.  

För att säkerställa att de olika målen i läroplanen ligger till grund för den pedagogiska planeringen arbetar samtliga arbetslag utifrån ett gemensamt arbetsschema som behandlar olika ämnen, olika dagar. Genom dokumentation, i synnerhet pedagogisk dokumentation, kan lärandeprocesserna sedan synliggöras och även fördjupas. Och lärandet, det sker hela tiden hos barnen. I allt de upplever, oavsett vilken arena de befinner sig på. Vårt uppdrag är att vara nära och fånga och fördjupa det som fascinerar för stunden. 

Våra lokaler inbjuder till ett naturligt lugn och tack vare läget med naturskön omgivning och en stor härlig förskolgård har vi fantastiska möjligheter att erbjuda olika arenor för lärande flera gånger i veckan. Vi som arbetar här brinner för vårt yrke och vill på alla sätt vi kan bidra till positiva upplevelser för barnen, där vi genom glädje och förtroende skapar relationer. Förskolan ska i alla lägen vara en trygg plats där alla barn får möjlighet att lyckas. Lyckas med utmaningar och nå framsteg. Få utvecklas och finna lusten för kunskapsinlärning. Få förundras, upptäcka och skapa tillit till egen förmåga. Förskolan ska vara en plats där man vill vara!

I den senaste vårdnadshavarenkäten gav vårdnadshavarna oss betyget 4,8 vad gäller barnens trygghet och 4,9 i nöjdhet på en femgradig skala. Normalt har vi 90 barn inskrivna på förskolan.

Kom gärna och besök oss! 

Elisabeth Nyhlén, rektor
elisabeth.nyhlen@raoulwallenbergskolan.se 

Letar du efter förskoleplats? Ansök till RWF Jungfrusund
RWF Jungfrusund Tel: 072 218 21 68
Avd. Bojen: 072 216 95 82
Avd. Lanternan: 072 233 21 40
Avd. Masten: 076 110 95 68
Avd. Seglet: 073 091 17 08
Avd. Trossen: 073 085 28 46
E-mail: elisabeth.nyhlen@raoulwallenbergskolan.se
Adress:
Ångkvarnsvägen 1, 17851 Ekerö
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan