RWF Knivsta

Knivsta kommun – Start augusti 2024

Centrala Ängby är ett bostadsområde I Knivsta som nu växer fram med både bostäder och verksamheter. Det ligger ett stenkast från Knivsta centrum med bostäder och verksamheter. Raoul Wallenbergförskolan Knivsta startar i augusti 2024 och med plats för 70 barn. Förskolan ligger på 6 minuters promenadavstånd från både pendeltågsstationen och Knivsta Centrum.

RWF Knivsta välkomnar alla barn oavsett förmågor och socioekonomisk bakgrund. Vi är angelägna om att både våra förskolor och grundskolor har en sammansättning av elever som i olika avseenden speglar det omkringliggande samhället. Vi tror att det skapar den bästa dynamiken i skolmiljön samtidigt som det bidrar till en god samhällsutveckling. ”Vi brinner för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. Det är vår mission!  

Förskolan kommer att kännetecknas av trygghet med lugn och studiero. Fokus kommer att ligga på barnens kunskapsutveckling bl a vad gäller att läsa, skriva och räkna. Dessutom kommer förskolan arbeta med barnens karaktärsutveckling baserat på vår förebild Raoul Wallenberg och våra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft som kommer att genomsyra verksamheten. Barnens hälsa och rörelse kommer också vara en central del i förskolans verksamhet. 

Vår ambition är att rekrytera engagerade och behöriga medarbetare – rektor, förskollärare och barnskötare. Vi har mycket höga förväntningar på alla våra medarbetare – det handlar både om pedagogiskt och karaktärsmässigt ledarskap. Våra medarbetare ska vara goda förebilder för barnen. 

Vår vision är ”att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige”.

Eva Arfwedson, vice VD
eva.arfwedson@rws.se 

Letar du efter förskoleplats? Ansök till RWF Knivsta
RWF Knivsta Tel:
E-mail: eva.arfwedson@rws.se
Adress:
Torpängsgatan 3, 741 30 Knivsta
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan