Raoul Wallenberg
vår förebild!

Goda förebilder är bra för alla – barn, ungdomar och vuxna. Vi har valt Raoul Wallenberg som vår förebild och vi strävar efter att bedriva vår skolverksamhet i hans anda. Våra fyra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft är inspirerade av honom. Vår mission är därför att ”göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”.

Om vår skolidé

Våra skolor

Förskolor

Förskolor

En trygg, varm och utvecklande miljö för barnen under de första åren formar det framtida goda samhället. Vi inom RWS vill att våra förskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge.

Förskolor

Grundskolor

God utbildning och karaktärsutveckling för barn och ungdomar formar det framtida goda samhället. Vi inom RWS vill att våra grundskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge.

Finns på alla våra skolor:
Individuell utvecklingsplan
Internationellt samarbete
Admentum/Tyra
Hälsoprofil
Miljö
Digitala hjälpmedel

Vi är RWS

Eva Kristiansson, Barnskötare
Jag har valt att arbeta inom RWS p.g.a. de fina ledorden. De är grunden för att kunna känna sig trygg i samhället. Att dagligdags få se barnens glädje när de gör små och stora framsteg är en ynnest!
Jessica Zederfeldt, Förskollärare
Inom RWS får jag möjlighet att lyssna in och tillsammans med det enskilda barnet finna vägen framåt för den goda utvecklingen. Och jag kan bli mitt bästa pedagogiska jag.
Jill Kindblom, Förskollärare
Vi befinner oss i en ständigt pågående utvecklingsprocess. Genom ledorden får vi möjlighet att forma en god grund för barnen som individer och samhällsmedborgare.
Tindra Sundin, Barnskötare
Jag brinner för att göra skillnad och vara en god förebild för barnen och att få ge barnen de rätta verktygen för att bli sitt allra bästa jag.