Raoul Wallenberg
vår förebild!

Goda förebilder är bra för alla – barn, ungdomar och vuxna. Vi har valt Raoul Wallenberg som vår förebild och vi strävar efter att bedriva vår skolverksamhet i hans anda. Våra fyra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft är inspirerade av honom. Vår mission är därför att ”göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”.

Om vår skolidé

Våra skolor

Förskolor

Förskolor

En trygg, varm och utvecklande miljö för barnen under de första åren formar det framtida goda samhället. Vi inom RWS vill att våra förskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge.

Förskolor

Grundskolor

God utbildning och karaktärsutveckling för barn och ungdomar formar det framtida goda samhället. Vi inom RWS vill att våra grundskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge.

Finns på alla våra skolor:
Individuell utvecklingsplan
Internationellt samarbete
Admentum/Tyra
Hälsoprofil
Miljö
Digitala hjälpmedel

Vi är RWS

Jill Kindblom, Förskollärare
Vi befinner oss i en ständigt pågående utvecklingsprocess. Genom ledorden får vi möjlighet att forma en god grund för barnen som individer och samhällsmedborgare.
Jörgen Norberg, Förskollärare
Förskolorna inom RWS är en plats där både barn och pedagoger ständigt utmanas. Med den goda människosynen är RWS den optimala arbetsplatsen för mig.
Daniel Andersson, Förskollärare
Jag valde RWS därför att jag blev inspirerad av värdegrunden och av de gemensamma ledorden som alla medarbetare tillsammans står för och jobbar efter.
Jessica Zederfeldt, Förskollärare
Inom RWS får jag möjlighet att lyssna in och tillsammans med det enskilda barnet finna vägen framåt för den goda utvecklingen. Och jag kan bli mitt bästa pedagogiska jag.