Raoul Wallenberg
vår förebild!

Goda förebilder är bra för alla – barn, ungdomar och vuxna. Vi har valt Raoul Wallenberg som vår förebild och vi strävar efter att bedriva vår skolverksamhet i hans anda. Våra fyra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft är inspirerade av honom. Vår mission är därför att ”göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”.

Om vår skolidé

Våra skolor

Förskolor

Förskolor

En trygg, varm och utvecklande miljö för barnen under de första åren formar det framtida goda samhället. Vi inom RWS vill att våra förskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge.

Förskolor

Grundskolor

God utbildning och karaktärsutveckling för barn och ungdomar formar det framtida goda samhället. Vi inom RWS vill att våra grundskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge.

Finns på alla våra skolor:
Individuell utvecklingsplan
Internationellt samarbete
Admentum/Tyra
Hälsoprofil
Miljö
Digitala hjälpmedel
Nya skolor
Vi utvecklas hela tiden och bygger nya skolor. Se vad vi har på gång just nu!
Till nya skolor

Vi är RWS

David McVicker, Förstelärare
Det bästa med RWS är det goda samarbetet mellan ledning och lärare, lärarna emellan och mellan lärarna och eleverna. Samarbetet vilar på vår tydliga och gemensamma värdegrund som jag har ett ansvar att beskriva och själv leva upp till.
Daniel Andersson, Förskollärare
Jag valde RWS därför att jag blev inspirerad av värdegrunden och av de gemensamma ledorden som alla medarbetare tillsammans står för och jobbar efter.
Anna Fors, Förstelärare
Inom RWS är det stor lyhördhet för lärarnas professionalitet i utvecklingen av undervisningen. Som RWS förstelärare inom svenska (och som andraspråk) för åk 7-9 har jag möjligheten att tillsammans med mina kollegor vässa undervisningen i alla våra skolor.
Tindra Sundin, Barnskötare
Jag brinner för att göra skillnad och vara en god förebild för barnen och att få ge barnen de rätta verktygen för att bli sitt allra bästa jag.