Våra ledord

Alla människor – barn, ungdomar och vuxna – har förebilder som ger inspiration och kraft. Vi har valt Raoul Wallenberg som vår förebild och vi strävar efter att bedriva vår skolverksamhet i hans anda. Våra fyra ledord är inspirerade av Raoul Wallenberg och hans livsgärning. Vi är övertygade om att ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft är förmågor som leder till ett lyckligt, harmoniskt och framgångsrikt liv. Och de kan vara grunden för att våra elever i framtiden ska bidra till att göra världen till en ännu bättre plats att leva i. 

  • Ärlighet är att vara sann både mot sig själv och andra
  • Medkänsla är att kunna sätta sig in i och ta hänsyn till andra människors känslor och behov
  • Mod är att våga stå för den man är och göra det man tror på, även när det känns skrämmande och pirrigt,
  • Handlingskraft är att agera för att göra skillnad