Nya skolor

Raoul Wallenbergskolorna fortsätter den positiva utvecklingen. Barnens och elevernas kunskapsutveckling blir allt bättre, samtidigt som deras allmänna personliga utveckling stärks. Antalet barn och elever både i våra förskolor och grundskolor ökar stadigt, samtidigt som vi varje år etablerar nya skolenheter. 

Vår ambition framöver är att etablera många nya skolenheter där vi kan erbjuda barn, ungdomar och vårdnadshavare hela utbildningsprocessen från de tidiga åren i förskolan t o m åk 9 i grundskolan. När eleverna lämnar grundskolan ska de göra det med goda kunskaper och karaktärsdrag som tar dem vidare till en framgångsrik fortsatt utbildning, yrkesliv och privatliv. 

Här presenteras de skolenheter som befinner sig under projektering lokalmässigt och planering verksamhetsmässigt. När ny information finns uppdateras sidan. Under respektive skolenhet anger vi planerad skolstart. Med tanke på det svåra samhällsekonomiska läget kan det dock bli förseningar. Möjlighet att ställa sina barn i kö till våra nya skolor öppnas upp när vi har Skolinspektionens tillstånd (grundskolor) eller respektive kommuns tillstånd (förskolor) att starta verksamheten. Vårdnadshavare som ställt sina barn i kö erhåller löpande information via nyhetsbrev. 

Nya förskolor

En trygg, varm och stimulerande miljö för barnen under deras första år är avgörande för att forma ett framtida gott samhälle. Vi inom RWS vill att våra förskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge.

Om nya förskolor

Nya grundskolor

En högkvalitativ utbildning och karaktärsutveckling för barn och ungdomar är grundläggande för att forma ett framtida gott samhälle. Vi inom RWS vill att våra grundskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge.

Om nya grundskolor