RWS Skokloster

– en liten och mysig skola i naturskön miljö

Raoul Wallenbergskolan Skokloster kännetecknas av lugn och studiero både under lektioner, på raster, på fritidshemmet, och i Raouls kök, vår restaurang. Varje termin genomför vi en trivsel- och trygghetsenkät bland eleverna och den senaste visade att eleverna värderar tryggheten till 4,4 och trivseln till 4,2 på den femgradiga skalan. 

Vi har förmånen att ha förskolan och grundskolan väldigt nära varandra. Det gör att vi utvecklat ett fint samarbete mellan de både skolorna och skapat den röda tråden från tidiga år i förskolan och upp till årskurs 6 i grundskolan. Detta skapar trivsel och trygghet där alla barn och elever känner varandra.

Vi följer upp elevernas kunskapsutveckling väldigt noga från förskoleklass och upp till åk 6. Utöver betyg och nationella prov använder vi moderna digitala kunskapstester, bl a LegiLexi för att följa upp elevernas utveckling vad gäller läsförmåga. Varannan månad görs en prognos för varje enskild elevs kunskapsutveckling i varje enskilt ämne, som publiceras för både elever och vårdnadshavare, på vår skolplattform Admentum. I vår avancerade lärplattform Canvas lägger lärarna ut undervisningsmaterial till eleverna.   

Vi har professionella och engagerade medarbetare. Fritidspersonalen planerar och genomför pedagogsstyrda fritidsaktiviteter planerade utifrån LGR-11. Vi erbjuder aktiviteter som är både roliga och pedagogiskt utvecklande för eleverna. Vi har ett nära samarbete med RWS Uppsala och har tillgång till ett väl fungerande elevhälsoteam med specialpedagog, kurator och skolsköterska som bedriver ett målmedvetet förebyggande och främjande elevhälsoarbete på skolan. Vi har ett förebyggande trygghetsarbete med schemalagda halvklasslektioner med fokus på värdegrund och självledarskap. Genom TL – Trivsellledare, där några elever genomför aktiviteter under rasterna för sina kamrater, uppmuntrar vi till aktivitet och kamratskap. 

Raoul Wallenbergskolan Skokloster är en liten mysig skola belägen i en naturskön miljö i den anrika orten Skokloster. Många elever kommer tidigt till skolan och börjar skoldagen med en lugn och skön frukoststund. Vi är stolta över vår fina skola, där vi är måna om att ha en positiv lärmiljö som bidrar till lärande och studiero. Verksamheten drivs i två byggnader, en byggnad för de yngre barnen och en byggnad för de lite äldre barnen. Skolan ligger i direkt anslutning till ett spännande skogsparti som nyttjas av eleverna dagligdags.  

RWS Skokloster är en varm och trygg skola där elever och vuxna trivs tillsammans och tar hand om varandra. Idag har vi 85 elever i skolan.

Kom gärna och besök vår skola!  

Maria Silén-Kaminski, rektor
maria.silen-kaminski@rws.se

Letar du skolplats? Ansök till RWS Skokloster
RWS Skokloster Tel: 073-075 72 15 E-mail: maria.silen-kaminski@rws.se Adress:
Abbotvägen 1-3, 746 95 Skokloster
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan