RWS Skokloster

Närhet till natur och miljö

I augusti 2023 påbörjar vi etableringen av en liten lågstadieskola med fritids i Skokloster med start av förskoleklass. Avsikten är att år för år bygga upp verksamhet i årskurserna F-3 med en klass i varje årskurs. Vi har ett begränsat antal platser. Säkerställ en plats i skolan genom att klicka på länken ”Ansök till RWS Skokloster”.

Skolan ligger på Abottvägen i natursköna Skokloster med närhet till Mälaren och omkringliggande skogsområden.

För oss är det viktigt att väva ihop verksamheten i förskolans senare år med lågstadieverksamheten för att säkerställa att barnen utvecklas väl och når goda förmågor bl a vad gäller läsa, skriva och räkna. Parallellt med detta fokuserar vi på att utveckla goda karaktärsdrag hos eleverna som bär framåt i livet.

Hos oss är det också viktigt att alla som kommer till oss känner sig välkomna och efterlängtade, liten som stor. Att varje barn och elev, varje dag får god omsorg, förutsättningar för lärande och möjligheter till god utveckling. Att arbetsglädje och yrkesstolthet präglar utbildningen där elevens nyfikenhet och lust till lärande är i fokus.

Vi som arbetar här brinner för vårt yrke och vill på alla sätt bidra till positiva upplevelser för barnen och eleverna, där vi genom glädje och förtroende skapar relationer. Skolan ska i alla lägen vara en trygg plats där alla elever får möjlighet att lyckas.

Vi följer upp elevernas kunskapsutveckling väldigt noga från förskoleklass och uppåt. Utöver nationella prov använder vi moderna digitala kunskapstester. Genom ett strukturerat arbetssätt, beprövade metoder och en god organisation lägger vi grunden för elevens utveckling och lärande hos oss. 

Genom ett nära ledarskap, tydliga mål och kontinuerliga uppföljningar skapar vi förutsättningar för en hållbar utbildning.

Här hos oss på RWS jobbar vi utifrån våra fyra ledord: Ärlighet, Medkänsla, Mod och Handlingskraft då vi tror att just dessa fyra ord bygger ett hållbart samhälle och skapar en framtid för våra unga.

Anna Mörrby, Rektor 
anna.morrby@rws.se

Letar du efter grundskoleplats? Ansök till RWS Skokloster
RWS Skokloster Tel: 070 091 94 13
E-mail: anna.morrby@rws.se
Adress:
Abottvägen 1, 746 95 Skokloster
Sjukanmälan

Anmäl sjukfrånvaro via Admentum!
Inloggning krävs av vårdnadshavare för att säkerställa att ingen obehörig sjukanmälan sker.

Sjukanmälan