”International class” från årskurs 7 – En internationell profil i Lidköping!

I en allt mer internationell och digitaliserad värld blir förståelsen för sin egen och andra nationaliteter och kulturer allt viktigare. Vår ”international class” bidrar till att göra eleverna intresserade av sin omvärld och bättre förberedda för en framtid där landsgränser får allt mindre betydelse.

Hösten 2024 startar RWS Lidköping internationella skolklass för årskurs 7 på högstadiet. En utbildning med höga internationella ambitioner. 

Undervisningen sker till 50% på engelska vilket bidrar till att lägga en god grund för vidare  studier, både nationellt och internationellt. Utbildningen riktar sig till elever med svenska, engelska eller annat språk som modersmål. Eleven bör ha en god utvecklad språklig förmåga i engelska för att tillgodogöra sig undervisningen.

Följ med på ett besök hos RWS Skövde IC-klass åk 7!

Att gå på IC innebär att

  • Du får en ökad förståelse för din omvärld lokalt och globalt
  • Du får en utbildning som utvecklar din förmåga att kommunicera både på engelska och svenska