Ledande befattningshavare

Ledningen för företaget representerar olika kompetensprofiler och är godkänd av Skolinspektionen vid den s k ägar- och ledningsprövningen.

Per Egon Johansson, VD

Per Egon Johansson har lång erfarenhet från näringslivet, offentlig förvaltning och politiken. På 90-talet var Per Egon statssekreterare på Kommunikationsdepartementet och VD för Bilprovningen. Under drygt 15 års tid var han därefter seniorrådgivare till företagsledningar och myndighetsledningar i organisationsfrågor och strategifrågor. Per Egon grundade Raoul Wallenbergskolorna 2006.

peregon.johansson@rws.se
0733-626191

Eva Arfwedson, vice VD

Eva Arfwedson har en lång och gedigen erfarenhet från idrotten, skolan och kommunal förvaltning både i Sverige och utomlands. Under sina år som elitspelare inom handbollen, bl a som utlandsproffs, och som idrottslärare utvecklade Eva känslan för teamets betydelse och vikten av tydliga mål och goda resultat. Eva har mångårig erfarenhet som rektor i olika typer av skolor, bl a etablerade hon RWS Järvastaden. Under några år var Eva också verksamhets- och utvecklingschef för SISU och förvaltningschef inom kultur- och fritid i Lidingö stad.

eva.arfwedson@rws.se
0728-580599

Joachim Lindesjö, ekonomichef

Joachim Lindesjö har 25 års erfarenhet som business controller och ekonomichef inom en lång rad tjänsteföretag. Under fem år var han ekonomichef inom utbildningssektorn, närmare bestämt Medlearn. Joachim är ekonomichef inom RWS sedan 2018.

joachim.lindesjo@rws.se
0708-541089
Delta i vårt öppna hus för åk F-3 RWS Bromma

Idag är ni välkomna att träffa oss på RWS-bromma.
Vi startar klockan 18:00 med, då vi träffar Per-Egon Johansson, grundaren av Raoul Wallenbergskolorna. Han kommer att berätta närmare om hur allt började och vad skolan står för, både då det gäller värdegrund och visionen framåt.

Ca 18:15 träffar vi Anna Ternberg, rektor på RWS Bromma, samt några av hennes duktiga kollegor, de kommer berätta lite närmare om hur det faktiskt är att som elev gå hos oss.

Under hela öppna huset kommer ni kunna ställa frågor via chatten och vi lovar att svara på alla så bra vi bara kan. Återigen, välkomna!

Öppet hus, klicka här
×