Styrelsen

Styrelsen består av personer med erfarenhet från flera olika samhällsområden och med olika kompetensprofiler. Ägare, styrelse och företagsledning är godkänd av Skolinspektionen vid den s k ägar- och ledningsprövningen.

Dag Sundström,
styrelseordförande

Dag är idag managementkonsult och partner inom InterPares Management Consultants och har tidigare varit managementkonsult i ett ledande globalt konsultföretag. Han är rådgivare inom områdena verksamhetsutveckling, lednings- och organisationsfrågor och affärsutvärderingar. Dag har lång erfarenhet inom IT, telekom, fordon, flyg, läkemedel och försvar och har erfarenhet som VD och koncernchef i både noterade och onoterade företag.

Carmela Fuchs Gerson,
ledamot

Carmela arbetar idag som managementkonsult och utbildare i det egna bolaget Almerac. Hon har bred erfarenhet från ledande befattningar inom svenskt näringsliv inom områdena telekom, försäkring och logistik och var bl a VD för webbyrån Intellecta Interactive under 8 år. Carmela har tidigare varit ledamot i styrelsen för Hillelskolans fritids.

Rosemary Waher Schennings,
ledamot

Rosemary är idag ledarskapsutvecklare och partner i Gaia Leadership. Hon har mångårig erfarenhet som rektor, utbildningschef och VD i utbildningsbolag. Hon har bl a  arbetat med att utveckla Hälsouniversitetets integrerade läkarutbildning, tagit fram en ny polisutbildning samt startat nya skolor i form av gymnasieskolor, grundskolor och förskolor.

Martin Tholsby,
ledamot

Martin är en av grundarna till Edtech-bolaget Learnpoint och har under många år jobbat med lärplattformar och andra utbildningssystem mot grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Han har också en bakgrund som affärsanalytiker inom IT-sektorn.

Per Egon Johansson,
ledamot och VD

Per Egon Johansson har lång erfarenhet från näringslivet, offentlig förvaltning och politiken. På 90-talet var Per Egon statssekreterare på Kommunikationsdepartementet och VD för Bilprovningen. Under drygt 15 års tid var han därefter seniorrådgivare till företagsledningar och myndighetsledningar i organisationsfrågor och strategifrågor. Per Egon grundade Raoul Wallenbergskolorna 2006.