Styrelsen

Styrelsen består av personer med erfarenhet från flera olika samhällsområden och med olika kompetensprofiler. Ägare, styrelse och företagsledning är godkänd av Skolinspektionen vid den s k ägar- och ledningsprövningen.

Dag Sundström,
styrelseordförande

Dag är idag managementkonsult och partner inom InterPares Management Consultants och har tidigare varit managementkonsult i ett ledande globalt konsultföretag. Han är rådgivare inom områdena verksamhetsutveckling, lednings- och organisationsfrågor och affärsutvärderingar. Dag har lång erfarenhet inom IT, telekom, fordon, flyg, läkemedel och försvar och har erfarenhet som VD och koncernchef i både noterade och onoterade företag.

Carmela Fuchs Gerson,
ledamot

Carmela arbetar idag som managementkonsult och utbildare i det egna bolaget Almerac. Hon har bred erfarenhet från ledande befattningar inom svenskt näringsliv inom områdena telekom, försäkring och logistik och var bl a VD för webbyrån Intellecta Interactive under 8 år. Carmela har tidigare varit ledamot i styrelsen för Hillelskolans fritids.

Rosemary Waher Schennings,
ledamot

Rosemary är idag ledarskapsutvecklare och partner i Gaia Leadership. Hon har mångårig erfarenhet som rektor, utbildningschef och VD i utbildningsbolag. Hon har bl a  arbetat med att utveckla Hälsouniversitetets integrerade läkarutbildning, tagit fram en ny polisutbildning samt startat nya skolor i form av gymnasieskolor, grundskolor och förskolor.

Martin Tholsby,
ledamot

Martin är civilingenjör inom IT Management och tog sin examen 2006. Under ett par år därefter jobbade han som affärsanalytiker inom IT-sektorn. Idag är Martin försäljningsansvarig och delägare för IT-bolaget ViaEcole, som utvecklar och saluför IT-baserade lärplattformer för utbildningssektorn.

Per Egon Johansson,
ledamot och VD

Per Egon Johansson har lång erfarenhet från näringslivet, offentlig förvaltning och politiken. På 90-talet var Per Egon statssekreterare på Kommunikationsdepartementet och VD för Bilprovningen. Under drygt 15 års tid var han därefter seniorrådgivare till företagsledningar och myndighetsledningar i organisationsfrågor och strategifrågor. Per Egon grundade Raoul Wallenbergskolorna 2006.