Dokumentation och dialog med vårdnadshavarna

Utöver den dagliga dialogen med vårdnadshavare använder vi oss av Tyra, ett digitalt dokumentations – och kommunikationsverktyg som laddas ner i egen smartphone. Genom Tyra får vi en lättillgänglig direktkontakt till våra vårdnadshavare och kan på ett enkelt sätt ge en inblick i förskolans vardag. Det sker  genom olika blogginlägg där text, bilder och filmsnuttar får visa vad barnen på respektive avdelning har varit med om. På Tyra finns också barnens egna digitala portfolio där vi dokumenterar det enskilda barnets utveckling och lärande. Dokumentationen kring det enskilda barnet syftar inte enbart till att synliggöra vilka lärandeprocesser barnet befinner sig i, utan ger oss också möjlighet att lyfta fram barnets egna tankar och intressen och hur vi tillgodoser dem i förskolan. Tyra är också ett praktiskt verktyg för oss och vårdnadshavarna då både barnens scheman och information kring hämtning och lämning sker där, såväl som kommunikationen om studiedagar och extrakläder.