Om nya grundskolor

En högkvalitativ utbildning och karaktärsutveckling för barn och ungdomar är avgörande för att forma ett framtida gott samhälle. Vi inom RWS vill att våra förskolor ska vara en positiv kraft i detta framtidsbygge. Vår mission är att vi brinner för att göra skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor. Våra grundskolor ska bidra till en positiv utveckling av det omkringliggande samhället och fungera som en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna – ”Skolan mitt i byn”.

Vår ambition är att Raoul Wallenbergskolan ska lägga grunden för ett framgångsrikt och harmoniskt liv för våra elever, både inom yrkeslivet och på det personliga planet. Vi erbjuder eleverna en högkvalitativ utbildning där kunskapsutveckling kombineras med en god karaktärsutveckling. Vi baserar vår undervisning på läroplaner, kursplaner, RWS grundläggande värderingar och metoder, samt de specifika förutsättningarna för varje enskild skola. Vi tar hänsyn till varje elevs unika förutsättningar och strävar efter att hjälpa varje elev att uppnå sin fulla potential. Vi erbjuder särskilt stöd till dem som behöver det och utmaningar till dem som behöver det. Genom ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen hoppas och tror vi att åren på Raoul Wallenbergskolan kommer att ge våra elever de kunskaper och inre förmågor som krävs för att göra skillnad för andra människor både idag och i framtiden.


Här kan du läsa mer om varje projekt:

RWS Viby
Till skolan