Gott ledarskap

Ett gott ledarskap i såväl förskola som grundskola är förutsättningen för god och framgångsrik verksamhet. Vi har i Raoul Wallenberg en fantastisk förebild också i ledarskap. Han var rak och tydlig. Han var medkännande och brydde sig och tog parti för utsatta människor. Han var modig och vågade utmana även väldigt onda krafter. Och så hade han en fantastisk förmåga att på väldigt kort tid få väldigt mycket uträttat. Vi tränar oss själva ständigt i det värdebaserade goda ledarskapet. 

Vi som leder och styr Raoul Wallenbergskolorna har stora förväntningar på oss själva när det gäller att leva upp till våra ledord. Vi ska inte bara i ord, utan framförallt i handling leva upp till de förväntningar som både vårdnadshavare till barn och elever och medarbetare i våra skolor har på oss.

Vi har också väldigt stora förväntningar på våra skolledare. De ska kunna utöva ett gott ledarskap gentemot sina medarbetare på skolan. De ska kunna vara goda auktoriteter för barn och elever. De ska kunna uppmuntra och coacha. De ska kunna ta det där svåra och medkännande samtalet med enskilt barn eller elev. De ska kunna utöva ett tydligt ledarskap och sätta gränser. 

Våra skolledare har stora förväntningar på förskollärare, barnskötare, lärare, fritidsledare, elevhälsoteam och andra medarbetare när det gäller att vara goda förebilder för barnen och eleverna och att utöva ett gott ledarskap. Vi vet av erfarenhet att den pedagog som utövar det goda ledarskapet på avdelningen, i klassen eller på fritids är den som skapar de allra bästa läranderesultaten hos barnen och eleverna.

Våra medarbetare har stora förväntningar på både barn och elever som går i våra skolor att de lever upp till våra ledord, är goda föredömen för andra på skolan och är goda ambassadörer för den skola de går på. Vi tränar därför våra elever i både förskola och skola i att utöva det goda ledarskapet. I grundskolorna samarbetar vi med Trivselledarna där elever tränas i att leda olika typer av rörelseaktiviteter på raster och på fritids. I låg- och mellanstadiet utser vi varje månad skolans Raoul Wallenbergare och på högstadiet terminens Raoul Wallenbergare. De som får utmärkelsen har under månaden eller terminen varit skolans bästa föredöme och därmed visat på väldigt gott ledarskap.

Vi har också höga förväntningar på vårdnadshavarna till barn och elever i våra skolor. Vi förväntar oss att man tar huvudansvaret för barnens karaktärsutveckling, att man är noggrann med att anmäla eventuell frånvaro i förskola, grundskolan eller på fritids, att man följer barnens och elevernas kunskapsutveckling och stöttar och hjälper till. Och när man har synpunkter på skolan av ett eller annat skäl framför man sina synpunkter i första hand direkt till den det berör – lärare, fritidsledare, skolledning eller koncernledning.