God kunskapsutveckling

Vår mission är ”att vi brinner för att göra skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”. 

Vår ambition är att Raoul Wallenbergskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och ett framgångsrikt och harmoniskt liv för våra barn och elever – såväl i yrket som privat. I förskolan erbjuder vi barnen en god utbildning där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I grundskolan erbjuder vi eleverna en god utbildning där kunskapsutvecklingen kombineras med bidrag till en god karaktärsutveckling. Vi arbetar baserat på förskolans och grundskolans läroplaner och kursplaner,  RWS grundläggande värderingar, metoder och arbetssätt och de lokala förutsättningarna.  

Vi utgår ifrån varje enskild elevs speciella förutsättningar och behov och ambitionen är att varje enskilt barn och elev ska nå sin fulla potential. De som behöver särskilt stöd får det, och de som behöver utmanas får det. 

Undervisningen i förskolan

Våra förskolor är en del av svensk utbildning och ska lägga grunden för fortsatt skolgång.

Läs mer
Undervisningen i grundskolan

God utbildning och karaktärsutveckling för barn och ungdomar formar det framtida goda samhället.

Läs mer
Uppföljning

Uppföljningen av varje enskild elevs kunskapsutveckling är ytterst viktig för att eleven ska nå sin fulla potential.

Läs mer