God karaktärsutveckling

För att kunna skapa en god atmosfär på skolan måste varje enskilt barn och varje enskild elev och vuxen bidra med ett gott och respektfullt uppträdande gentemot varandra – både mot barn, elever och vuxna. I våra skolor bedriver vi därför dagligdags vår verksamhet baserat på vår värdegrund och våra ledord ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Vi använder oss också av vår fina förebild Raoul Wallenberg som inspirationskälla för barn och ungdomar i alla åldrar – något att se upp till!

Vi är tydliga med att vårdnadshavarna har huvudansvaret för det egna barnets fostran och karaktärsutveckling oavsett i vilken ålder barnet befinner sig i.  Vårt uppdrag som förskola och grundskola är att bidra till god karaktärsutveckling. För att vi ska lyckas med vårt huvuduppdrag som skola – barnens lärande och kunskapsutveckling – måste vi ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen omkring varje enskilt barn.

För att lyckas i livet är det viktigt att utveckla en del grundläggande karaktärsdrag som att vara ärlig och rak, att visa medkänsla och förstå andra människor, att vara modig och våga göra det som andra inte gör och sedan att få saker och ting gjort. Andra väldigt viktiga karaktärsdrag är kämparanda, kurage, driv, passion och uthållighet – sammanfattat i det engelska ordet ”GRIT”. 

Så här skriver professor Torkel Klingberg i en av sina böcker: ”Det är många som sökt nyckeln till framgångsrikt lärande. I min forskningsgrupp hade vi i flera år försökt ringa in motivationens roll för träning och var nära att ge upp. Men så hittade vi något extra: grit.”

Torkel Klingberg fortsätter: ”Resultaten var glasklara: grit förklarade hur mycket barnen förbättrades under träning, både vad gällde matematik och arbetsminnet. Grit var också korrelerat till hur mycket de förbättrades på testerna som gavs före och efter träning. Vi hade för första gången, efter flera års letande, hittat en faktor som kunde förklara träningsframgång.” 

Baserat på denna forskning tränar vi våra medarbetare och våra barn och elever i våra skolor att utveckla denna grundläggande hemlighet bakom framgång i livet – grit, kämparanda och uthållighet. När vi lyckas med ser vi att läranderesultaten blir väldigt bra. En del barn och elever lär sig snabbt och andra lite långsammare, men det är de uthålliga – de med grit och uthållighet – som når de allra bästa resultaten.