Undervisningen

Vi är noggranna med ordning och reda runt lektionerna redan från förskoleklass och genom hela grundskolan. Före lektionsstart står eleverna på led utanför klassrummet, och vid skoldagens första lektion hälsar läraren på varje enskild elev. Innan lektionen dras igång står eleverna bakom sina bänkar till dess läraren hälsar välkommen och startar lektionen. 

På lektionskortet i vår skolplattform Admentum och/eller på klassrummets whiteboard har läraren förberett lektionen med information om innehåll och mål för lektionen, samt förväntad återkoppling från eleven. Alla lektioner börjar med att läraren håller en kortare eller längre föreläsning om lektionens innehåll och mål. Därefter genomför eleverna eget arbete, och lektionen avslutas med en sammanfattning av lektionen eller förväntad återkoppling från eleverna.