Fritids

För elever i årskurserna F-3 har vi på alla våra skolor en välutvecklad fritidsverksamhet och för elever i mellanstadiet fritidsklubb. För oss är denna verksamhet en väldigt viktig del av skoldagen. Baserat på fritidsverksamhetens egen läroplan utvecklar vi verksamheten så att den stödjer både elevernas kunskapsutveckling och karaktärsutveckling. I övergången mellan de lärarledda lektionerna och fritidsverksamheten har vi aktiviteter som är relaterade till den undervisning eleverna fått tidigare på dagen. Det kan vara praktisk tillämpning av undervisningen. Det kan vara läxhjälp och annat specialstöd till enskilda elever eller grupper av elever. 

Aktiviteterna på fritids är också tydligt baserade på vår värdegrund inom RWS och syftar till att utveckla elevernas karaktärsegenskaper. På eftermiddagen erbjuds alla elever minst en aktivitet med ett tydligt utvecklingsorienterat pedagogiskt innehåll. Det sker i projektform där eleverna tränas i att arbete tillsammans med en gemensam uppgift mot ett gemensamt mål. Utöver detta innehåller fritids en lång rad av spännande och roliga lekar och tävlingar.