IT-stöd

Skolarbetet sker med stöd av den digitala lärplattformen Canvas och den digitala skolplattformen Admentum. Dessa system är den digitala mötesplatsen för medarbetare, elever och vårdnadshavare.  På skolplattformen Admentum visas all tänkbar information om skolverksamheten med schema, närvaro, elevernas kunskapsuppföljning, lektionsinformation (lektionskorten uppdateras senast dagen före lektionens genomförande), lunchmeny, information från skolledning och lärare m m. På lärplattformen Canvas finns kursplaner, lärarens undervisningsmaterial, länkar till digitala läromedel, undervisningsfilmer och uppgifter som eleverna ska genomföra m m. Inlämning i mellan- och högstadiet sker i allmänhet i digital form med skriven text, tal eller film som eleven spelar in med sin dator och mjukvara i Canvas. Vårt IT-stöd gör det möjligt för läraren att individanpassa undervisningen. Alla elever från åk 4 har tillgång till en egen chromebook.