Uppföljningen

Elevernas kunskapsutveckling följs kontinuerligt upp löpande i alla årskurser från förskoleklass och till årskurs 9. Vi använder olika metoder och verktyg i de olika årskurserna.  

I varje årskurs från förskoleklass till åk 9 gör läraren två gånger per termin en prognos för varje elevs kunskapsinhämtning i varje enskilt ämne genom att göra en grön, gul eller röd markering. Prognosen publiceras för eleven och vårdnadshavarna och utgör underlag för IUP och de terminsvisa utvecklingssamtalen. I årskurserna F-3 använder vi skolverkets bedömningsstöd och det digitala verktyget LegiLexi för att säkerställa varje enskild elevs kunskapsutveckling. I årskurserna 4-9 använder vi oss av digitala testverktyg för att säkerställa status för elevernas kunskaper i svenska, matematik och engelska. För årskurserna 6, 7, 8 och 9 sätts betyg i slutet av varje termin. För årskurserna 3, 6 och 9 genomför vi nationella prov.