Vår mission

”Att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev i våra skolor”

Barn och ungdomar har drömmar om framtiden och olika intressen. Men barn och ungdomar har också olika förutsättningar och förmågor. Det är något vi inom Raoul Wallenbergskolan tar på största allvar. Därför är vår ambition att möta varje enskilt barn och ung människa där den befinner sig och genomföra en utvecklingsresa mot de mål som varje enskild individ sätter upp och har förutsättningar för. Vår uppgift är att genom goda insatser på förskoleavdelningarna och i klassrummen medverka till att lägga en sådan karaktärsmässig- och kunskapsmässig grund för våra barn och elever att de både som unga och vuxna kan göra positiv skillnad i vårt samhälle – både i yrkesliv och i privatliv. 

I missionen ligger att såväl elever med mycket goda studieförutsättningar ska få möjlighet att utvecklas precis i den takt man har förutsättningar för, samtidigt som elever med olika typer av inlärningssvårigheter ska få det stöd de behöver och har rätt till. Vi vänder oss därför till elever från alla tänkbara sociala sammanhang och ambitionen är att våra skolor ska ha elever som motsvarar ett genomsnitt av samhället. Vi är övertygade om att detta sammantaget genererar de bästa studieresultaten, samtidigt som det innebär en god grund för den karaktärsutveckling som det mångkulturella och globala yrkeslivet och samhället kräver.